Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η ΠΝΠ της υπηρεσιακής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών προστασίας της δημόσιας υγείας

Η υπηρεσιακή κυβέρνηση, προσπαθώντας να καλύψει κατεπείγουσε ανάγκες που άφησε ακάλυπτες η απελθούσα κυβέρνηση της ΝΔ, εξέδωσε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

Η έκδοση της ΠΝΠ προκάλεσε την αντίδραση της ΝΔ, διότι θεωρεί πως εκτίθεται σοβαρά, μιας και πρώτη φορά υπηρεσιακή κυβέρνηση αναγκάζεται να εκδώσει τέτοιου είδους έκτακτη νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να καλύψει τις τρύπες που άφησε η απελθούσα κυβέρνηση.

Η ΠΝΠ περιλαμβάνει τρία άρθρα:

1.- Παράταση χρόνου παραμονής στην υπηρεσία ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας

2.- Επείγουσες ρυθμίσεις για την προμήθεια και διάθεση μονοκλωνικών αντισωμάτων ή λοιπών
φαρμάκων για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19

3.- Παράταση θητείας Διοικητικού Συμβουλίου του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης.

Φείτε το ΦΕΚ: