-Δημοσιέυθηκε σε ΦΕΚ ο νόμος που περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για το νέο πλαφόν

p>Δημοσιεύθηκε σήμερα στο ΦΕΚ 227 τ.Α΄ ο νόμος 3808/2009 (κλικ εδώ) που περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για το νέο πλαφόν. Στο κείμενο του άρθρου 6 του εν λόγω νόμου δεν περιλαμβάνεται ο αριθμητικός προσδιορισμός του ύψους του πλαφόν, αλλά προσδιορίζεται ως οι αποδοχές του Εφέτη με 19 χρόνια προϋπηρεσίας. Επειδή τα λογιστήρια των Νοσοκομείων χρειάζονται αριθμητικά το ακριβές ύψος του νέου πλαφόν προκειμένου να προσαρμόσουν ανάλογα και τα προγράμματα των υπολογιστών ώστε να προβούν στην εκκαθάριση υπάρχουν δύο δυνατότητες:

α) να αξιοποιηθεί εξ επαγωγής η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου που συνόδευε το νομοσχέδιο στη Βουλή και η οποία μπορεί να ανακτηθεί κάνοντας κλικ εδώ. Το συγκεκριμένο απόσπασμα που μας ενδιαφέρει βρίσκεται στη σελίδα 21 και είναι το εξής:

«6.α. Επανακαθορίζεται το ανώτατο όριο μηνιαίων αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών των ιατρών Ε.Σ.Υ. και ορίζεται ότι, το συνολικό ποσό των παροχών αυτών δεν μπορεί να υπερβεί τις μηνιαίες αποδοχές που αντιστοιχούν σε Εφέ-τη με 19 έτη υπηρεσίας, χωρίς την οικογενειακή παροχή, όπως αυτές καθορίστηκαν με το άρθρο 57 του ν. 3691/2008 (νέο μισθολόγιο δικαστών). Έτσι το παραπάνω όριο αυξάνεται από 5.149 ευρώ, που είναι σήμερα, σε 6.443,07 ευρώ, αναδρομικά από 1.1.2009, ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 6 του ν. 3754/2009 (επανακαθορισμός βασικών μισθών ιατρών Ε.Σ.Υ.)».

β) Να εκδοθεί εγκύκλιος του ΓΛΚ στην οποία θα γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στο ύψος του νέου πλαφόν. Τούτο αποτελεί και την ασφαλέστερη δικλείδα, ώστε να μην υπάρχουν αντιρρήσεις από ΥΔΕ και Επιτρόπους.

Τη Δευτέρα θα έρθουμε σε επαφή με τη Διεύθυνση Μισθολογίου του ΓΛΚ προκειμένου να επισπεύσουμε την έκδοση της εγκυκλίου και να προχωρήσει η εκκαθάριση εφημεριών.

Συναδελφικά

Δημήτρης Βαρνάβας