ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Στο τέλος Μαΐου το βοήθημα

Στο τέλος Μαΐου, με την καταβολή του μισθού του πρώτου δεκαπενθημέρου Ιουνίου, θα δοθεί στους δημοσίους υπαλλήλους και στα μέλη των σωμάτων ασφαλείας το εφάπαξ οικονομικό βοήθημα των 300 ή 500 ευρώ, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

 

Για όσους στις 31-12-2008 είχαν μηνιαίες αποδοχές έως 1.500 ευρώ (135.000 άτομα) προβλέπεται επίδομα 500 ευρώ, για όσους είχαν μισθό από 1.500 έως 1.700 ευρώ (78.000 άτομα) το επίδομα διαμορφώνεται στα 300 ευρώ, ενώ όσοι δημόσιοι υπάλληλοι λαμβάνουν μισθό πάνω από 1.700 ευρώ το μήνα (478.000 άτομα) εξαιρούνται του επιδόματος.
Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι όσοι υπάλληλοι έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία από 1-1-2009 μέχρι 4-5-2009 λόγω συνταξιοδότησης θα λάβουν το εφάπαξ ποσό με τη σύνταξή τους. Όσοι αποχωρήσουν από 5-5-2009 και εφεξής θα λάβουν το επίδομα με τις αποδοχές ενέργειας. Οι συνταξιούχοι του δημοσίου θα λάβουν το επίδομα στις 22 Μαΐου με τη σύνταξη του Ιουνίου.  Όσοι συνταξιούχοι είχαν το 2008 βασική σύνταξη έως και 800 ευρώ (108.000 άτομα) δικαιούνται έκτατο οικονομικό βοήθημα ύψους 500 ευρώ. Για όσους έλαβαν σύνταξη από 801 έως 1.100 ευρώ (74.000 άτομα) το έκτακτο βοήθημα διαμορφώνεται στα 300 ευρώ.