Διοικητές νοσοκομείων: Εξετάζονται το Σαββατοκύριακο στο τεστ δεξιοτήτων

Σήμερα και αύριο εξετάζονται οι υποψήφιοι για την κάλυψη 21 θέσεων Διοικητών και Υποδιοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών καθώς και για την κάλυψη 152 Διοικητών και Αναπληρωτών Νοσοκομείων στις κτιριακές εγκαταστάσεις της OTE Academy (Σπάρτης 1 και Πέλικα, 151 22, Μαρούσι Αττικής).

Όπως έγινε γνωστό από το η συνολική διάρκεια της εξέτασης των τριών ενοτήτων δοκιμασιών είναι περίπου 1 ώρα και 40 λεπτά και σε αυτή συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος εξοικείωσης για κάθε εξεταζόμενη ενότητα.

Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες του εξεταστικού κέντρου έχει γίνει αλφαβητικά με βάση το επώνυμό τους