Διοικητές νοσοκομείων: Στις 30 και 31 Μαρτίου η γραπτή ηλεκτρονική εξέταση

Το Σάββατο 30 Μαρτίου 2024 και την Κυριακή 31 Μαρτίου 2024 θα διεξαχθεί η γραπτή ηλεκτρονική εξέταση για τους υποψηφίους νέους Διοικητές νοσοκομείων και ΥΠΕ, όπως ανακοινώθηκε από το ΑΣΕΠ.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στις κτιριακές εγκαταστάσεις της OTE Academy (Σπάρτης 1 και Πέλικα, 151 22, Μαρούσι Αττικής).

Για την κάλυψη 152 θέσεων διοικητών και αναπληρωτών διοικητών νοσοκομείων  υποβλήθηκαν 1.048 αιτήσεις, ενώ για την κάλυψη 7 θέσεων διοικητών και 14 θέσεων υποδιοικητών των υγειονομικών Περιφερειών του υπουργείου Υγείας υποβλήθηκαν συνολικά 229 αιτήσεις.

Σύμφωνα με το ΑΣΕΠ η εξέταση για τους υποψηφίους των ως άνω Προσκλήσεων είναι κοινή και θα περιλαμβάνει τις παρακάτω τρεις ενότητες δοκιμασιών (τεστ):

Παραγωγικός Συλλογισμός,

Επαγωγικός Συλλογισμός και

Διαχείριση Εργασιακών Σεναρίων.

Η εξέταση για τις δύο πρώτες ενότητες θα πραγματοποιηθεί μέσω προσαρμοστικών τεστ (Computerized Adaptive Testing – CAT) που θα περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και / ή άλλου είδους κλειστού τύπου ερωτήσεων και για την τρίτη ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών που θα αφορούν προσομοίωση εργασιακών καταστάσεων.

Για την εξοικείωση των υποψηφίων με τις απαιτήσεις της διαδικασίας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στο κανάλι του ΑΣΕΠ στο Youtube παραδείγματα για κάθε εξεταζόμενη ενότητα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν στο εξεταστικό κέντρο έως την αντίστοιχη αναγραφόμενη ώρα προσέλευσης, άλλως δεν θα τους επιτραπεί η είσοδος.

Η συνολική διάρκεια της εξέτασης των τριών ενοτήτων δοκιμασιών είναι περίπου 1 ώρα και 40 λεπτά και σε αυτή συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος εξοικείωσης για κάθε εξεταζόμενη ενότητα.

Δεν θα υπάρχει διάλειμμα μεταξύ των εξεταζόμενων ενοτήτων.

Δεν θα επιτρέπεται αποχώρηση των υποψηφίων πριν την ολοκλήρωση της εξέτασης και των τριών ενοτήτων.