ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ: Δεν υπάρχουν πλασματικές εφημερίες

Εντολή προς τους διοικητές των Δημοσίων Νοσοκομείων να εξαλείψουν το φαινόμενο των πλασματικών εφημεριών, καθώς και να διενεργούν ελέγχους για τη διαπίστωση της εύρυθμης λειτουργίας των κλινικών τους, έδωσε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος.
Σύμφωνα με το διοικητή του Νοσοκομείου Ρόδου Μιχάλη Κόκκινο, δεν έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα πλασματικών εφημεριών στο Νοσηλευτικό μας Ιδρυμα και δεν έχει διαπιστωθεί απολύτως κανένα πρόβλημα αφού όπως λέει στην «ΠΡΟΟΔΟ» οι γιατροί επιδεικνύουν υψηλό αίσθημα ευθύνης. «Πλασματικές εφημερίες δεν έχουν διαπιστωθεί στο Νοσοκομείο της Ρόδου και δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Οι γιατροί του Νοσοκομείου επιδεικνύουν υψηλό αίσθημα ευθύνης και είναι συνεπείς στα καθήκοντά τους. Σε όσους ελέγχους έγιναν, τουλάχιστον στο διάστημα που εγώ είμαι διοικητής δεν διαπιστώθηκε απολύτως κανένα πρόβλημα ούτε στις εφημερίες ούτε στην εύρυθμη λειτουργία των κλινικών, που έτσι κι αλλιώς παρακολουθούμε, ανεξάρτητα από την εντολή του υπουργού Υγείας» αναφέρει ο κ. Μιχάλης Κόκκινος.
Ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Βασίλης Κινούς ξεκαθαρίζει ότι οι εντολές αυτές δίνονται από τον Ανδρέα Λοβέρδο στο πλαίσιο των πιέσεων που ασκούνται για την περαιτέρω περικοπή των κονδυλίων που προορίζονται για τις εφημερίες. «Αυτές οι εντολές, αποτελούν μέρος του σχεδίου για την περαιτέρω μείωση των κονδυλίων των εφημεριών, με απώτερο σκοπό να εφαρμοσθεί η εφημερία ανά τομέα κάτι το οποίο για εμάς αποτελεί κόκκινη γραμμή αλλά και να επιτευχθεί η συγχώνευση κλινικών και τμημάτων. Το πρόγραμμα εφημεριών του Νοσοκομείου της Ρόδου είναι μειωμένο σε τέτοιο βαθμό που είναι οριακά ασφαλές και δεν χωρά άλλες τροποποιήσεις και ας μην ξεχνάμε πως πρόκειται για ένα νοσηλευτικό ίδρυμα σε μια παραμεθόρια περιοχή με τεράστιες ανάγκες στη διάρκεια του καλοκαιριού λόγω του τουρισμού. Εχει καταρτιστεί με μεγάλο κόπο από την αρμόδια υπηρεσία και σημαντικό ρόλο έχει παίξει και η άριστη σχέση που διατηρούμε με τη διοίκηση. Αυτό το πρόγραμμα όμως δεν μπορεί να συμπιεστεί άλλο γιατί καλύπτει οριακά τις ανάγκες. Φαινόμενα πάντως πλασματικών εφημεριών δεν παρατηρούνται στο Νοσοκομείο της Ρόδου» επισημαίνει από την πλευρά του ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών.
 

 

Εντολή προς τους διοικητές των Δημοσίων Νοσοκομείων να εξαλείψουν το φαινόμενο των πλασματικών εφημεριών, καθώς και να διενεργούν ελέγχους για τη διαπίστωση της εύρυθμης λειτουργίας των κλινικών τους, έδωσε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος.
Σύμφωνα με το διοικητή του Νοσοκομείου Ρόδου Μιχάλη Κόκκινο, δεν έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα πλασματικών εφημεριών στο Νοσηλευτικό μας Ιδρυμα και δεν έχει διαπιστωθεί απολύτως κανένα πρόβλημα αφού όπως λέει στην «ΠΡΟΟΔΟ» οι γιατροί επιδεικνύουν υψηλό αίσθημα ευθύνης. «Πλασματικές εφημερίες δεν έχουν διαπιστωθεί στο Νοσοκομείο της Ρόδου και δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Οι γιατροί του Νοσοκομείου επιδεικνύουν υψηλό αίσθημα ευθύνης και είναι συνεπείς στα καθήκοντά τους. Σε όσους ελέγχους έγιναν, τουλάχιστον στο διάστημα που εγώ είμαι διοικητής δεν διαπιστώθηκε απολύτως κανένα πρόβλημα ούτε στις εφημερίες ούτε στην εύρυθμη λειτουργία των κλινικών, που έτσι κι αλλιώς παρακολουθούμε, ανεξάρτητα από την εντολή του υπουργού Υγείας» αναφέρει ο κ. Μιχάλης Κόκκινος.
Ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Βασίλης Κινούς ξεκαθαρίζει ότι οι εντολές αυτές δίνονται από τον Ανδρέα Λοβέρδο στο πλαίσιο των πιέσεων που ασκούνται για την περαιτέρω περικοπή των κονδυλίων που προορίζονται για τις εφημερίες. «Αυτές οι εντολές, αποτελούν μέρος του σχεδίου για την περαιτέρω μείωση των κονδυλίων των εφημεριών, με απώτερο σκοπό να εφαρμοσθεί η εφημερία ανά τομέα κάτι το οποίο για εμάς αποτελεί κόκκινη γραμμή αλλά και να επιτευχθεί η συγχώνευση κλινικών και τμημάτων. Το πρόγραμμα εφημεριών του Νοσοκομείου της Ρόδου είναι μειωμένο σε τέτοιο βαθμό που είναι οριακά ασφαλές και δεν χωρά άλλες τροποποιήσεις και ας μην ξεχνάμε πως πρόκειται για ένα νοσηλευτικό ίδρυμα σε μια παραμεθόρια περιοχή με τεράστιες ανάγκες στη διάρκεια του καλοκαιριού λόγω του τουρισμού. Εχει καταρτιστεί με μεγάλο κόπο από την αρμόδια υπηρεσία και σημαντικό ρόλο έχει παίξει και η άριστη σχέση που διατηρούμε με τη διοίκηση. Αυτό το πρόγραμμα όμως δεν μπορεί να συμπιεστεί άλλο γιατί καλύπτει οριακά τις ανάγκες. Φαινόμενα πάντως πλασματικών εφημεριών δεν παρατηρούνται στο Νοσοκομείο της Ρόδου» επισημαίνει από την πλευρά του ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών.