Διορισμοί σε Υγεία – Δικαιοσύνη

Την απορρόφηση των παλαιότερων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ, προβλέπουν αποφάσεις του υπουργού Εσωτερικών κ. Γ. Ραγκούση που δημοσιεύτηκαν χτες, οι οποίες κατανέμουν τις πρώτες 1.183 θέσεις μονίμων υπαλλήλων το 2011.

Οι κατηγορίες των επιτυχόντων που θα διοριστούν είναι οι εξής: Υπάλληλοι του υπουργείου Δικαιοσύνης:

 • 80 επιτυχόντες, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, για θέσεις υπαλλήλων στα δικαστήρια και υποθηκοφυλακεία.
 • Το σύνολο των 68 επιτυχόντων για θέσεις γραμματέων στα δικαστήρια, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης θα διοριστούν 11 επιτυχόντες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Οι απόφοιτοι της 16ης εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (38 άτομα Πολιτικής Ποινικής Κατεύθυνσης και 24 άτομα Διοικητικής κατεύθυνσης)

Υπάλληλοι στον τομέα της υγείας και της πρόνοιας:

 • 49 επιτυχόντες για πληρώματα ασθενοφόρων.
 • 17 επιτυχόντες για πληρώματα ασθενοφόρων.
 • 70 άτομα νοσηλευτικού-παραϊατρικού προσωπικού.
 • 12 επιτυχόντες τεχνικού προσωπικού.
 • 22 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων.
 • 10 άτομα από βοηθητικό προσωπικό.
 • 28 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό.
 • 35 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού.

Θα προσληφθούν και 681 γιατροί κλάδου ΕΣΥ, όλων των ειδικοτήτων.

Νίκος Β. Τσίτσας