Διορισμός Γενικού Γραμματέα στο υπουργείο Υγείας

p style=”margin: 0cm 0cm 0pt”>Με απόφαση του Πρωθυπουργού, η οποία δημοσιεύεται στο τεύχος 74/27-2-15 ΥΟΔΔ,  διορίζεται ως Γενικός Γραμματέας Υγείας ο κ. Σπ. Κοκκινάκης.

Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει:

"Διορίζουμε από 17−02−2015 τον Σπυρίδωνα Κοκκινάκη του Χρήστου ( Α.Δ.Τ. ΑΚ 044080) Διδάκτορα Δημόσιας Διοίκησης, Πτυχιούχο Πολιτικών Επιστημών και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με 1ο βαθμό της κατηγορίας Ειδικών θέσεων".

 

Επίκειται ο διορισμός του Γιάννη Μπασκόζου σε θέση Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, καθώς και η κατανομή αρμοδιοτήτων στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας.