Διορθώσεις σφαλμάτων της υπουργικής απόφασης «Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας» (ΦΕΚ Β’3958)

strong> Διόρθωση 1η

Διόρθωση 2η