Διόρθωση

div>Προς Υγείανετ

          Ιατρονέτ
 
 
Αναφερόμενος στην απόφαση της ΠΟΣΙΠΥ σχετικά με την κατανομή των δαπανών στα εργαστήρια σας γνωρίζουμε ότι εκ παραδρομής αναφέρεται ότι η απόφαση ελήφθη ομόφωνα κατά πλειοψηφία.
Η παραβατικότητα είναι ότι από την συνεδρίαση απουσίαζε το ΠΑΣΙΔΙΚ που διαφωνεί με τη απόφαση και συνεπώς η απόφαση ήταν ομόφωνη ως προς τους παρόντες κατά πλειοψηφία ως προς το σύνολο των μελών του Δ.Σ.
Ζητούμε συγνώμη για την λάθος διατύπωση
 
 
Λεωνίδας Αναγνώστου
 
 
Πρόεδρος ΠΟΣΙΠΥ