Διπλή ενοποίηση υπηρεσιών υγείας

Ένα νέο μέτρο με παρελθόν, τον πάλαι ποτέ Οργανισμό Διαχείρισης Πόρων Υγείας που εξαγγέλθηκε στη μεταρρύθμιση του Αλ. Παπαδόπουλου χωρίς να υλοποιηθεί, επαναφέρει με παραλλαγές το νέο προσχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας.

 

Πρόκειται για τον «Οργανισμό Παροχών Υγείας» (ΟΠΥ), που θα είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και θα περιλαμβάνει τα τμήματα πρωτοβάθμιας περίθαλψης του ΕΣΥ (κέντρα υγείας,  περιφερειακά και αγροτικά ιατρεία), τις μονάδες υγείας του ΙΚΑ και το τμήμα ιατρικών παροχών του ΟΓΑ, του ΟΑΕΕ, του ΟΠΑΔ και του οίκου Ναύτη. Στον ΟΠΥ μπορούν να ενταχθούν κι άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, καθώς και κάθε άλλη κατηγορία δικαιούχων υγειονομικής περίθαλψης. Ο ΟΠΥ θα «αγοράζει» υπηρεσίες υγείας για λογαριασμό των ασφαλισμένων του συνάπτοντας συμβάσεις με δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς υγείας, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Θα έχει επίσης την ευθύνη οργάνωσης, λειτουργίας διαχείρισης και ελέγχου της χρηματοδότησης των πρωτοβάθμιων μονάδων υγείας.

Παράλληλα, προβλέπεται η ένταξη των νοσοκομείων του ΙΚΑ (πέντε πανελλαδικά) στο ΕΣΥ. Στο προσχέδιο νόμου, που αναγράφεται ότι τίθεται σε ισχύ έξι μήνες μετά την ψήφισή του, δεν αναφέρεται κάτι για τις εργασιακές σχέσεις, ενώ το ακανθώδες ζήτημα της περιουσίας (κινητής και ακίνητης) των εντασσόμενων στον ΟΠΥ ασφαλιστικών ταμείων παραπέμπεται σε κοινή απόφαση των υπουργών Υγείας και Εργασίας.

Σε ό,τι αφορά τους διαγωνισμούς προμηθειών για τα νοσοκομεία, προβλέπεται ότι θα μπορούν να τους διενεργούν οι διοικητές των υγειονομικών περιφερειών ή των μεμονωμένα ή με κοινούς διαγωνισμούς. Επίσης μπορούν να συνάπτουν και να εκτελούν από κοινού ενοποιημένες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, όπως και συμφωνίες-πλαίσιο. Εδώ προβλέπεται και εξαίρεση, σύμφωνα με την οποία συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών συνάπτονται απευθείας κατόπιν εγκρίσεως σχετικού αιτήματος από τον υπουργό Υγείας «αποκλειστικά για την αντιμετώπιση άμεσων λειτουργικών αναγκών».

Με άλλο άρθρο του προσχεδίου προβλέπονται ευκολίες πληρωμής με πιστωτικές κάρτες για νοσήλια, εξετάσεις και άλλες ιατρικές πράξεις στα νοσοκομεία «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης και «Ωνάσειο».

 

Αναγνώριση παράλειψης

Νέα διευκρινιστική εγκύκλιο προανήγγειλε ότι θα εκδώσει σήμερα το υπουργείο Υγείας με την οποία θα καταργείται η καταβολή 3 ευρώ για ασθενείς με χρόνιες παθήσεις που επισκέπτονται κέντρα υγείας μόνο για συνταγογράφηση.

“Πρόκειται για παράλειψη την οποία αναγνωρίζω”, δήλωσε χθες ο Ανδρέας Λοβέρδος.