Δύο νέες κρυφές βόμβες απειλούν το ασφαλιστικό

Εκτός ελέγχου θα οδηγούν στο μέλλον οι επικουρικές συντάξεις και οι δαπάνες υγείας

Επικουρική ασφάλιση και δαπάνες υγείας είναι κυριολεκτικά δύο «βόμβες» στα θεμέλια του ασφαλιστικού μας συστήματος, που δεν λαμβάνονται υπόψη στις αναλογιστικές μελέτες που έχουν ανατεθεί στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας.

Το επικίνδυνο αυτής της εξαιρετικά σοβαρής υπόθεσης, είναι ότι οι παράμετροι αυτοί φαίνεται να αγνοούνται, τόσο από τους πολιτικούς, όσο και από τους κοινωνικούς φορείς που συμμετέχουν στον διάλογο.

Ωστόσο, σύμφωνα με μελέτη της αναλογιστικής υπηρεσίας του υπουργείου Απασχόλησης, η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα, το αναλογιστικό έλλειμμα του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ υπολογίζεται σε βάθος 50ετίας σε 40 δισ. ευρώ, τα οποία αν προστεθούν στα 67 δισ. ευρώ του αντίστοιχου ελλείμματος του ΙΚΑ ανεβάζουν το συνολικό αναλογιστικό έλλειμμα του κύριου ασφαλιστικού φορέα των μισθωτών πάνω από τα 100 δισ. ευρώ.

 Επίσης εκτιμήσεις στελεχών του ασφαλιστικού συστήματος, που βασίζονται σε παλαιότερες μελέτες, ανεβάζουν το αναλογιστικό έλλειμμα όλων των επικουρικών Ταμείων σε 120 δισ. ευρώ σε βάθος 50ετίας, εκ των οποίων τα 40 δισ. αφορούν το επικουρικό του ΙΚΑ. Μια άλλη απειλή για το ασφαλιστικό σύστημα, είναι οι δαπάνες του κλάδου υγείας.