ΕΡΕΥΝΑ / Δυσαρεστημένοι οι υγειονομικοί από τους μισθούς και την εξέλιξή τους

Μία ενδιαφέρουσα έρευνα δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό Acta Biomedica, η οποία εξετάζει την ικανοποίηση των υγειονομικών σε σχέση με διάφορα ζητήματα της εργασίας τους.

Την έρευνα υπογράφουν οι καθηγητές στο Τμήμα Οικονομικών της Υγείας του ΕΚΠΑ Δημήτρης Καραφέρης και Δημήτρης Νιάκας και ο καθηγητής στο πανεπιστήμιο Μακεδονίας Βασίλης Αλετράς.

Οι εργαζόμενοι υγειονομικοί κλήθηκαν να απαντήσουν βάζοντας βαθμολογία από το 1 έως το 6, που το 1 αντιστοιχούσε στην λιγότερη ικανοποίηση και το 6 στην πιο υψηλή ικανοποίηση. Αξιολογήθηκαν 36 παράμετροι, οι οποίες χωρίστηκαν σε 9 πτυχές: μισθός, εξέλιξη, επίβλεψη, ανταμοιβές, διαδικασίες λειτουργίας, συνάδελφοι, φύση εργασίας και ποιότητα επικοινωνίας.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η μέση βαθμολογία ικανοποίησης από την εργασία είναι 3,63.

Συγκεκριμένα, οι υγειονομικοί δήλωσαν δυσαρεστημένοι από τις αποδοχές (2,38) και την εξέλιξή τους (2,84). Οριακά πάνω από τη βάση είναι οι πρόσθετες αμοιβές (3,04) και οι διαδικασίες λειτουργίας (3,23). Αντιθέτως, σχετική ικανοποίηση δηλώνουν οι υγειονομικοί για τη φύση της εργασίας (4,53), την επίβλεψη (4,52), τους συναδέλφους τους (4,37) και την επικοινωνία (4,22).

Ειδικότερα για τους νοσηλευτές, η συγκεκριμένη κατηγορία δηλώνει χειρότερα επίπεδα ικανοποίησης.

Η συντακτική ομάδα της μελέτης σημειώνει πως η βελτίωση των συνθηκών εργασίας, των αμοιβών και της εξέλιξης των επαγγελματιών Υγείας ενδεχομένως να αποτελέσουν την οδό για αποτελεσματική βελτίωση της ευημερίας και της εργασιακής τους ικανοποίησης, κάτι που ακολούθως θα βελτιώσει και την απόδοσή τους. Ωστόσο, η έντονη δυσαρέσκεια μπορεί να συνεχίσει το κύμα φυγής των γιατρών στο εξωτερικό.

Παράλληλα, όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η αποτελεσματική πρωτοβάθμια περίθαλψη μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένη υγεία του πληθυσμού, μειωμένο κόστος και χρόνους αναμονής. Επίσης, συμβάλλει σε μείωση του κόστους της νοσοκομειακής περίθαλψης, εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων και υλικού και σε αύξηση της αυτοπεποίθησης των ίδιων επαγγελματιών Υγείας για την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας.

Δείτε το κείμενο της έρευνας εδώ