Δυσλειτουργία Λατσείου Κέντρου Εγκαυμάτων στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

/strong>

            

 

Το «Λάτσειο Κέντρο» Εγκαυμάτων που εδράζεται στο Θριάσειο Νοσοκομείο είναι μια σύγχρονη Μονάδα προορισμένη να αντιμετωπίζει περιπτώσεις εγκαυμάτων και άλλα συναφή περιστατικά πλαστικής χειρουργικής.

 

Λόγω ελλείψεων προσωπικού, ιδίως νοσηλευτικού, η μονάδα λειτουργεί χωρίς να έχει αναπτυχθεί σε όλο το δυναμικό της με συνέπεια να στερούνται των υπηρεσιών βαρέως πάσχοντες  ασθενείς που τις έχουν άμεση ανάγκη. Η δυσλειτουργία  όμως έχει κορυφωθεί επειδή υπάρχουν εκκρεμότητες με τη Διεύθυνση του Τμήματος Πλαστικής Χειρουργικής και αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν από τα αρμόδια Πειθαρχικά όργανα του Υπουργείου Υγείας και οι οποίες καθυστερούν πέραν της διετίας.

 

Επειδή οι επιπτώσεις είναι άμεσες στη συνολική λειτουργία του Κέντρου, προ παντός όμως  στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν περιθώρια αναμονής με αυτές τις χρονοβόρες διαδικασίες.

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει, ώστε να λυθούν άμεσα οι όποιες διαδικασίες καθυστερούν στα όργανα του Υπουργείου και το Κέντρο να λειτουργήσει αποτελεσματικά και με πλήρες δυναμικό για να καλύψει τις επιτακτικές ανάγκες εγκαυμάτων και πλαστικών επεμβάσεων, που είναι ο προορισμός του;

 

Ο ερωτών  Βουλευτής

 

 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ