Ε.Τζαμπάζη, Ενημέρωση σχετικά με το πιλοτικό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ΑΜΕΑ

p>

Η Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Ευαγγελία Τζαμπάζη, θα ήθελε να ενημερώσει τους φορείς εκπροσώπησης των ΑΜΕΑ αλλά και όλους τους ενδιαφερόμενους ότι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από το 2007, θέτει σε εφαρμογή, ως μέτρο θετικής δράσης, ειδικό πρόγραμμα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης για άτομα με αναπηρία.
1. Ενημέρωση σχετικά με το πιλοτικό πρόγραμμα περιόδων πρακτικής άσκησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ΑΜΕΑ, από  την ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Ευαγγελία Τζαμπάζη
Στα πλαίσια της δράσης αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προάγοντας την ισότητα των ευκαιριών, προσφέρει στα άτομα με αναπηρία που θα απασχοληθούν ως ασκούμενοι, μια εποικοδομητική εργασιακή εμπειρία, παρέχοντάς τους παράλληλα την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης έχουν διάρκεια πέντε μηνών και απευθύνονται τόσο σε αποφοίτους πανεπιστημίων ή εξομοιούμενων σχολών, όσο και σε άτομα των οποίων οι τίτλοι σπουδών είναι κατώτεροι του πανεπιστημιακού επιπέδου.
Πιο συγκεκριμένα, όσοι υποβάλλουν αίτηση για αυτό το πρόγραμμα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης πρέπει:
• να έχουν την ιθαγένεια ενός κράτους μέλους της ΕΕ ή μιας υποψήφιας προς ένταξη χώρας,
• να είναι ηλικίας άνω των 18 ετών,
• να έχουν άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και επαρκή γνώση μιας δεύτερης,
• να μην έχουν μετάσχει σε άλλη αμειβόμενη περίοδο πρακτικής άσκησης και να μην έχουν απασχοληθεί επ’ αμοιβή για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων συνεχών εβδομάδων σε ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο ή σε βουλευτή ή πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
• να διαθέτουν πιστοποιητικό αναπηρίας.
Για την υποβολή της υποψηφιότητάς τους, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό έντυπο υποψηφιότητας, να αναφέρουν το είδος της αναπηρίας τους όπως επίσης και τις προσαρμογές που τυχόν κρίνουν αναγκαίες σε σχέση με την αναπηρία τους.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη συνέχεια,  υποχρεούται να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα προκειμένου να διευκολύνει τους ασκούμενους με αναπηρία στην  άσκηση των καθηκόντων τους.
Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί για πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, θα λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα ύψους 1070 ευρώ, ενώ τα πρόσθετα έξοδα των ασκουμένων που συνδέονται άμεσα με την αναπηρία είναι δυνατόν να καλύπτονται μέχρι ποσού ίσου με το 50% το μέγιστο, της μηνιαίας υποτροφίας, με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών.
Οι ασκούμενοι καλύπτονται από την ισχύουσα ασφάλιση  έναντι των κινδύνων ασθένειας και ατυχήματος και επιπλέον λαμβάνουν αποζημίωση για έξοδα ταξιδίου (για τη μετάβαση από τον τόπο κατοικίας στον τόπο όπου τοποθετούνται και για την επιστροφή τους).
Η προθεσμία για την υποβολή  αιτήσεων ξεκινά στις 15 Μαρτίου και λήγει στις 15 Μάιου 2007 για την περίοδο άσκησης που αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2007.
Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε συνεργασία με το ευρωπαϊκό φόρουμ ατόμων με αναπηρία (http://www.edf-feph.org/en/welcome.htm), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα προσεγγίσει μεγάλο αριθμό πιθανών υποψήφιων ασκούμενων σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες.
Περισσότερες  πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα- καθώς και το ηλεκτρονικό έντυπο υποψηφιότητας- είναι διαθέσιμες στην ελληνική σελίδα της παρουσίασης του σχετικού πιλοτικού προγράμματος του ιστοχώρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&pageRank=4&language=EL .
Γενικές πληροφορίες σχετικά με τις περιόδους άσκησης και επισκέψεις μελέτης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=EL&id=147
Πληροφορίες αναφορικά με τις δραστηριότητες της κ. Ευαγγελίας Τζαμπάζη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ελλάδα, αλλά και άλλα χρήσιμα νέα και ανακοινώσεις,  είναι διαθέσιμες στο δικτυακό χώρο http://www.tzampazi.gr .