ΕΕ: δημιούργησε συμβουλευτική ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας

Μέλη της ομάδας είναι κορυφαίοι ειδικοί στην πολιτική Υγείας στην Ευρώπη, Όπως αναφέρεται, η πανδημία COVID-19 έχει εκθέσει τα ευάλωτα σημεία στα συστήματα υγείας παγκοσμίως, τα οποία έχουν επιδεινωθεί περαιτέρω από άλλες απειλές όπως η κλιματική αλλαγή, οι συγκρούσεις, η οικονομική αστάθεια και οι αναδυόμενες μολυσματικές ασθένειες.

Υπό το πρίσμα των συσσωρευόμενων πιέσεων, η ΕΕ αυξάνει συνεχώς τον ρόλο και τις επενδύσεις της στην υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού πτυχών αντιμετώπισης απειλών για την Υγεία.

Επιπλέον, έχει υιοθετήσει σημαντικές νέες πρωτοβουλίες για την Υγεία, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Καταπολέμησης του Καρκίνου, της Πρωτοβουλίας της ΕΕ για μη μεταδοτικές ασθένειες (NCD) “Halthier Together” και του προγράμματος EU4Health, μια πολυετή επένδυση 5,3 δισ. ευρώ με στόχο τη βελτίωση της Δημόσιας Υγείας στην  ΕΕ και να καταστήσουν την Ένωση καλύτερα προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει μελλοντικές κρίσεις στον τομέα της Υγείας.

Κύριο θέμα μέχρι σήμερα ήταν οι προκλήσεις που ανακύπτουν στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης από την αυξανόμενη επιβάρυνση των μη μεταδοτικών ασθενειών, καθώς και ο δυσανάλογος αντίκτυπος της πανδημίας σε ασθενείς με προϋπάρχουσες χρόνιες ασθένειες.

Δεδομένου ότι οι μη μεταδοτικές ασθένειες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 90% των θανάτων και το 80% του συνολικού βάρους ασθενειών στην ΕΕ, η Συμβουλευτική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων θα επικεντρώσει την πρώτη της έκθεση στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη βελτίωση της πρόληψης και της έγκαιρης ανίχνευσης αυτών των ασθενειών.

Η έκθεση θα παρουσιαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντός του έτους. Τα ευρήματά της θα αποτελέσουν τη βάση διαλόγου και συζητήσεων σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών για να αυξηθεί η εστίαση των υπευθύνων λήψης αποφάσεων σε πρωτοβουλίες για την πρόληψη και την έγκαιρη ανίχνευση των μη μεταδοτικών ασθενειών και να εντοπιστούν αποτελεσματικές πολιτικές λύσεις.

Μέλη της Συμβουλευτικής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων της PHSSR είναι:

 •  Καθηγητής Ηλίας Μόσιαλος (συν-πρόεδρος), Brian Abel-Smith Καθηγητής Πολιτικής Υγείας στο London School of Economics (LSE) και διευθυντής του LSE Health.
 • Δρ Tomislav Sokol (συμπρόεδρος), μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΛΚ, Κροατία), μέλος της Ειδικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πανδημία COVID-19 (COVI), αναπληρωματικό μέλος και συντονιστής της Ομάδας ΕΛΚ της Υποεπιτροπής Δημόσιας Υγείας (SANT).
 • Δρ Andrzej Ryś, κύριος επιστημονικός σύμβουλος, Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων (DG SANTE), Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 • Δρ Josep Figueras, διευθυντής και Συνιδρυτής, Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Συστημάτων και Πολιτικών Υγείας.
 • Δρ Oxana Domenti, εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Κώστας Αθανασάκης, επίκουρος καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, Τμήμα Πολιτικής Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
 • Philip Haywood, πολιτικός αναλυτής, Ανθεκτικότητα Συστήματος Υγείας, Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).
 • Susana Palkonen, διευθύντρια, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Αλλεργιών και Ασθενειών των Αεραγωγών (EFA).
 • Jean – Marc Bourez, διευθύνων σύμβουλος, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) Υγείας
 • Δρ Paul Garassus, πρόεδρος, Ευρωπαϊκή Ένωση Ιδιωτικών Νοσοκομείων (UEHP)
 • Καθηγητής Raymond Vanholder, πρόεδρος, European Kidney Health Alliance (EKHA), Πρόεδρος, European Chronic Disease Alliance (ECDA).