Εφάπαξ 5ετή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών το 2013

Εφάπαξ αύξηση κατά 5 έτη, το 2013, των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών στο Δημόσιο και στα Σώματα Ασφαλείας προβλέπουν τα σχέδια της κυβέρνησης για την εξίσωσή τους με τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των ανδρών. Το μέτρο θα πλήξει περίπου 150.000 ασφαλισμένες, από το 1983 και μετά.

Σύμφωνα με τα Νέα, από το 2014 και μετά, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών στο Δημόσιο θα αυξάνονται επιπλέον κατά ένα έτος (κάθε χρόνο), ώσπου να υπάρξει η πλήρης εξίσωσή τους με τα όρια που ισχύουν για τους άνδρες, η οποία υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί το 2025.

Τα σχέδια για τις αυξήσεις των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών στο Δημόσιο αναμένεται να επιταχύνουν το κύμα φυγής προς τη σύνταξη και να επιδεινώσουν την απελπιστική κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα ασφαλιστικά ταμεία των δημοσίων υπαλλήλων.

Ασφαλισμένες που θίγονται

Από το μέτρο θίγονται περί τις 150.000 εργαζόμενες στο Δημόσιο, από το 1983 και μετά. Ειδικότερα, από την εφαρμογή τής απόφασης θα θιγούν:

* Οι «παλαιές ασφαλισμένες», δηλαδή όσες γυναίκες μπήκαν στην αγορά εργασίας από την 1η Ιανουαρίου 1983 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 1992 και δεν παίρνουν σύνταξη ως μητέρες ανηλίκων ή με τρία παιδιά. Η αύξηση των ορίων ηλικίας για τη συγκεκριμένη κατηγορία δημοσίων υπαλλήλων θα είναι 5 έως 15 χρόνια.

* Οι μητέρες ανηλίκων, είτε αυτές ασφαλίστηκαν το διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 1983 έως και την 31η Δεκεμβρίου 1992 είτε μετά το 1993. Και οι δύο κατηγορίες θα επιβαρυνθούν με αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από 10 έως 15 χρόνια.

* Οι μητέρες με τρία παιδιά. Τη μεγαλύτερη αύξηση χρόνου εργασίας θα έχουν οι ασφαλισμένες από το 1983 έως και το 1992. Στην κατηγορία αυτή η αύξηση φθάνει τα 15 χρόνια. Επιβάρυνση θα έχουν και οι ασφαλισμένες μητέρες με τρία ενήλικα παιδιά οι οποίες ασφαλίστηκαν μετά το 1993, καθώς προβλέπεται αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησής τους κατά 6 χρόνια σε σχέση με το ισχύον καθεστώς.

* Οι γυναίκες που είναι ασφαλισμένες από το 1983 έως και το 1992, οι οποίες δικαιούνται μειωμένη σύνταξη για άλλους λόγους πλην αυτών που σχετίζονται με τα παιδιά. Στην κατηγορία αυτή η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης θα είναι 5 χρόνια.

Ασφαλισμένες που δεν θίγονται

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία, η σύνταξη στα 65 έτη δεν θίγει περίπου 100.000 εργαζόμενες. Πρόκειται για:

* Όσες γυναίκες άρχισαν να εργάζονται μετά την 1η Ιανουαρίου 1993 και δεν θα πάρουν σύνταξη ως μητέρες ανηλίκων. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχουν ενιαία όρια συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών, τόσο στο Δημόσιο όσο και στα άλλα Ταμεία.

* Όσες ασφαλισμένες έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις και μπορούν να αποχωρήσουν, αλλά συνεχίζουν να εργάζονται προσδοκώντας καλύτερη σύνταξη.

Έρχονται νέες περικοπές

Την ίδια ώρα, το δεύτερο πακέτο αλλαγών στο Ασφαλιστικό που προωθεί η κυβέρνηση προβλέπει περικοπές στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (ΒΑΕ), σε αναπηρικές συντάξεις και διαχωρισμό του κλάδου υγείας από τον κλάδο ασφάλισης του ΙΚΑ μαζί με κίνητρα για παραμονή στην εργασία.

Ειδικότερα, τα μέτρα που προωθεί τώρα η κυβέρνηση θα αφορούν:

* Την αναθεώρηση της λίστας των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, για την οποία έχει ήδη συσταθεί νέα επιτροπή που θα δώσει το πόρισμά της μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.

* Κίνητρα για την παραμονή στην εργασία και πέραν των 65 ετών. Αυτά δεν αποκλείεται να αφορούν την αύξηση των συντάξιμων αποδοχών.

* Κίνητρα για προσλήψεις νέων ανέργων μέσω της επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών. Στο πακέτο των ρυθμίσεων που εξετάζονται προβλέπεται να καλύπτει το κράτος το κόστος των ασφαλιστικών εισφορών των νεοπροσλαμβανόμενων εργαζομένων.

* Αυστηρότερα κριτήρια για τη χορήγηση αναπηρικών συντάξεων, πολλές από τις οποίες θα περικοπούν. Αναμένεται να επανεξετασθούν οι αναπηρικές συντάξεις και να γίνει πιο αυστηρή η νομοθεσία και η εφαρμογή της.