Εφαρμόζουμε 48ωρο από 1ης Οκτωβρίου

Pclass=a style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>

 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ν.Ι.Ν.Κ.


 


 


Κιλκίς 1-10-08


Η Γενική Συνέλευση της ΕΝΙΚ πραγματοποιήθηκε στις 30-9-2008 και συνεχίστηκε την 1

η

-10-2008, ώστε να αποκλειστεί η επίκληση της μη ενημέρωσης για τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο. Η Γ.Σ. αρχικά ενημερώθηκε από την πρόεδρο της Ένωσης για το πενθήμερο των απεργιακών κινητοποιήσεων από 15 έως 19 Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο καταφέραμε να αναδείξουμε την σοβαρότητα του προβλήματος της δημόσιας περίθαλψης και τα αιτήματα των νοσοκομειακών γιατρών σύμφωνα με τις αποφάσεις του εκτάκτου συνεδρίου. Ο Υπουργός Υγείας κ. Αβραμόπουλος δεν παραβρέθηκε στη συνάντηση, επικαλούμενος προσχηματικά ανειλημμένες υποχρεώσεις. Ο Υφυπουργός κ. Κωνσταντόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας κ. Ριζάς δεν έδωσαν καμιά ουσιαστική απάντηση στα ζητήματα που τέθηκαν εκ μέρους της διαπραγματευτικής ομάδας, επικαλούμενοι διάφορες προφάσεις και κυρίως τη «στενότητα του κρατικού προϋπολογισμού». 

Ωστόσο η απόφαση της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου δικαιώνει τους γιατρούς πλήρως και πλέον αυτοί έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν αν θέλουν να εφημερεύουν μέσα στα πλαίσια του εργασιακού χρόνου του σαρανταοκταώρου εβδομαδιαίως που τους επιτρέπει ο νόμος ή επιθυμούν να συνεχίσουν να κάνουν  υπερεργασία με όλα τα επακόλουθα της επικινδυνότητας που προκύπτει από αυτήν. Την απόφασή τους οφείλουν να δηλώσουν ρητά και ανεπιφύλακτα καταθέτοντας υπεύθυνες δηλώσεις υπογεγραμμένες από έναν έκαστον εξ αυτών.

            Έτσι, η Γενική Συνέλευση της Ε.Ν.Ι.Κ. μετά την σχετική ενημέρωση  αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:


 


            1.Την κατάθεση δηλώσεων όλων των γιατρών της Ένωσης, ότι θέλουν ρητά και κατηγορηματικά την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι ειδικοί επιθυμούν να κάνουν μόνον δύο εφημερίες τον μήνα, οι δε ειδικευόμενοι τέσσερις.  Ως εκ τούτου τα προγράμματα εφημεριών σε όλα σχεδόν τα τμήματα του νοσοκομείου Κιλκίς, καλύπτουν μόνο το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Όλοι οι γιατροί θα καταθέσουν ατομικές δηλώσεις  δια των οποίων θα δηλώνουν ρητά ότι δεν συναινούν στην παράταση του χρόνου εργασίας, πέραν του ανώτατου εβδομαδιαίου ορίου και ότι αρνούνται την καταστρατήγηση της ισχύουσας νομοθεσίας. Οιαδήποτε λελογισμένη και επιστημονικά επιτρεπτή υπέρβαση του χρόνου εργασίας τους με υπερωριακές αμοιβές, θα μπορούσε να συζητηθεί μόνο στα πλαίσια των επίσημων συζητήσεων με την κυβέρνηση για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης, που θα δίνει λύση και στα υπόλοιπα δίκαια αιτήματα του κλάδου.


            2. Την ενημέρωση της διοίκησης ότι μετά την 10

η

Οκτωβρίου και σε συνεννόηση με το Ε.Κ.Α.Β.,  όλα τα περιστατικά που χρήζουν νοσηλείας, πρέπει να παραπέμπονται στην Θεσσαλονίκη ως μη δυνάμενα να νοσηλεύονται στο δικό μας νοσοκομείο, λόγω μη υπαρχόντων εφημερευόντων γιατρών πέραν της ημερομηνίας αυτής. Συγχρόνως ενημερώνεται η διοίκηση ότι το ίδρυμα πρέπει σταδιακά να εκκενωθεί από τους ασθενείς που νοσηλεύονται ήδη.


             3. Την κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς προς την εισαγγελική αρχή του νομού, σε περίπτωση που η διοίκηση ή το υπουργείο επιχειρήσει να υποχρεώσει τους γιατρούς σε παράνομη υπερεργασία.

            4. Την κατάθεση δηλώσεων επίσχεσης εργασίας, διότι οι δεδουλευμένες εφημερίες των προηγουμένων μηνών παραμένουν απλήρωτες, λόγω ελλειμματικών κονδυλίων.


            5. Την πρόσκληση σε νέα γενική συνέλευση, στις 8 Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 12μ.μ. για ενημέρωση και συντονισμό με τις υπόλοιπες ενώσεις πανελλαδικά. 

            Η πολιτική ηγεσία δεσμεύτηκε για νέα συνάντηση με τη Διαπραγματευτική Ομάδα μέσα στη δεύτερη εβδομάδα του Οκτώβρη, προκειμένου να συζητηθούν τα κονδύλια που θα εγγραφούν στο προσχέδιο προϋπολογισμού 2009. Εάν και η   συνάντηση αυτή είναι άκαρπη προτείνονται κινητοποιήσεις διαρκείας από τις αρχές Νοεμβρίου.


Σχετικά με τους ηθικούς ενδοιασμούς αρκετών συναδέλφων για την δυσλειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, που αναπόφευκτα θα προκύψει από την εφαρμογή του σαρανταοκταώρου, έδωσε απάντηση η πρόεδρος της Ένωσης. Κατέδειξε ότι στο ζήτημα των υποαμοιβόμενων και εξουθενωτικών εφημεριών τα ηθικά διλλήματα έχουν απαντηθεί ήδη από την ίδια τη νομοθεσία και ότι οι ηθικοί ενδοιασμοί που προβάλλονται ως εμπόδια στην εφαρμογή του νόμου οφείλουν πλέον να απασχολήσουν κατ’ αποκλειστικότητα την πολιτεία και όσους συνηγορούν στη διατήρηση των σημερινών τριτοκοσμικών συνθηκών.


          Είναι προφανές ότι η επιβίωση του Ε.Σ.Υ. είναι ευθέως εξαρτώμενη από την ποιότητά του, και από τις ανάγκες που είναι πραγματικά σε θέση να ικανοποιήσει. Και η καρδιά του εθνικού συστήματος υγείας είναι οι γιατροί που το υπηρετούν. Το υπουργείο οφείλει να έρθει σε συνεννόηση με τους γιατρούς για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας αποδεχόμενο τα δίκαια αιτήματά τους. Είναι αποκλειστικά δική του η ευθύνη για το αν θα συνεχίσουν ή όχι να λειτουργούν τα νοσοκομεία όλης της χώρας. Και  είναι το ίδιο το υπουργείο που οφείλει να λογοδοτήσει για την τυχόν κατάρρευση του Ε.Σ.Υ.

Η Πρόεδρος                                                                                      Ο Γραμματέας


Δ. Ζωτάκη                                                                                       Σ. Παραστατίδης