Εφημερίες Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας

p> 

ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ- ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

 

Αθήνα, 21/05/2012

 

Προς:

Διοικητή ΝΕΕΣ

Διευθύντρια ΜΜΑ

Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας

Πρόεδρο Επιστημονικού Συμβουλίου

Διευθυντή Παθολογικού Τομέα

Εκπρόσωπο Ιατρών στο ΔΣ του ΝΕΕΣ

Κοινοποίηση: ΟΕΝΓΕ, ΕΙΝΑΠ,

ΕΟΘΑ, ΠΑΣΠΑΜΑ, Επιτροπή Πασχόντων

 

Θέμα: Εφημερίες Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας (ΜΜΑ)

 

1. Στη Μ.Μ.Α. μεταγγίζονται και παρακολουθούνται συνολικά 120 χρόνιοι ασθενείς. Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, για Μ.Μ.Α. που μεταγγίζουν πάνω από 100-200 ασθενείς, προβλέπονται 4 ιατροί, ήτοι ένας διευθυντής, ένας επιμελητής Α΄ και δύο επιμελητές Β΄.

Ωστόσο, από την 01.01.2012 και μέχρι σήμερα είμαι ο μοναδικός ιατρός του τμήματος της Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας (Μ.Μ.Α.), λόγω συνταξιοδότησης της διευθύντριας του τμήματος κ. Βρεττού.

Εκτός της κανονικής εργασίας που παρέχω επί επτά και μισό έτη στην Μ.Μ.Α., συμμετέχω επιπλέον κάθε μήνα σε 2-3 γενικές εφημερίες της Α΄ Παθολογικής Κλινικής του ΝΕΕΣ.

 

2. Η Μ.Μ.Α. στεγάζεται σε ένα απόλυτα επικίνδυνο χώρο, μακριά από το κεντρικό κτίριο του νοσοκομείου, και συγκεκριμένα στο Δρακοπούλειο Κέντρο Αιμοδοσίας, στην πλατεία Βάθη, με αποτέλεσμα να στερείται την απαραίτητη επιστημονικά κλινική και εργαστηριακή υποστήριξη και να δυσχεραίνεται ακόμα περισσότερο το δικό μου έργο ως κλινικού ιατρού.

 

3. Η διοίκηση του ΝΕΕΣ περιέκοψε δραματικά το πρόγραμμα εφημεριών της Μ.Μ.Α., το οποίο κατατίθεται εδώ και πολλά έτη και γίνεται βάσει του πλαισίου ρύθμισης της λειτουργίας των Μονάδων και της ασφάλειας του τμήματος. Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα αντί να υπάρχουν 4 μεικτές εφημερίες οι οποίες αντιστοιχούν σε 4 απογευματινές μεταγγίσεις και άλλες 4 τουλάχιστον εφημερίες ετοιμότητας, καθώς πολύ συχνά προκύπτουν έκτακτες ανάγκες πέραν του τακτικού ωραρίου (έκτακτες μεταγγίσεις, αλλεργικές αντιδράσεις κλπ), για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο έχει οριστεί μόνο μια μεικτή εφημερία το μήνα!

 

Για την εύρυθμη λειτουργία της ΜΜΑ και των συνθηκών ασφαλούς και αξιοπρεπούς εκτέλεσης του ιατρικού μου έργου.

 

ΖΗΤΩ

 

1.Την άμεση αποκατάσταση των εφημεριών της ΜΜΑ. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί το παραπάνω αίτημα, θα συμμετέχω πλέον μόνο στην μία απογευματινή μετάγγιση του τμήματος καθώς η εργασία μου για τα υπόλοιπα τρία απογεύματα κάθε μήνα –πέραν του γεγονότος ότι είναι απλήρωτη– είναι παράνομη αφού δεν προβλέπεται στο πρόγραμμα εφημεριών.

2.Την άμεση τοποθέτηση ενός ιατρού στην ΜΜΑ.

 

Ο ΙΑΤΡΟΣ

 

ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ