ΕΦΚΑ: Επίδομα ασθένειας και από ιδιώτες γιατρούς (εγκύκλιος)

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ  δέχεται ότι ισχύουν και οι γνωματεύσεις από ιδιώτες ιατρούς για τη χορήγηση επιδόματος ασθενείας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 54 (23-09-2021) του e-ΕΦΚΑ υγειoνομικό όργανο αρμόδιο για τη διαπίστωση ανικανότητας για εργασία που οφείλεται σε ασθένεια, ατύχημα ή επαγγελματική νοσηλεία είναι:

  • Ο θεράπων ιατρός των Δημοσίων Δομών Φροντίδας Υγείας,
  • ο θεράπων ιατρός των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικών κλινικών και ο ιδιώτης θεράπων ιατρός, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, για τη βεβαίωση ανικανότητας για εργασία μέχρι δεκαπέντε (15) ημερών συνολικά, είτε συνεχόμενη είτε διακεκομμένη, μέσα σε χρονική περίοδο ενός (1) ημερολογιακού έτους.

Ως εκ τούτου πλέον θα είναι δυνατόν να εκδίδεται απόφαση επιδόματος ασθενείας σε μισθωτό εργαζόμενο και από ιδιώτη ιατρό (χωρίς να είναι συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ) με την προϋπόθεση ο ιδιώτης ιατρός να έχει εκδόσει ηλεκτρονική γνωμάτευση, δηλαδή, να είναι πιστοποιημένος με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Δείτε την εγκύκλιο:

egk_54_2021