ΕΦΚΑ: Παρέχονται οδηγίες ως προς το συντάξιμο του χρόνου Ιατρών του Ε.Σ.Υ. που έχουν παραμείνει στην υπηρεσία μετά το 67ο έτος της ηλικίας, σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4745/2020