Έφτασαν στα Νοσοκομεία οι πρώτες Υπουργικές Αποφάσεις αναβαθμίσεων σύμφωνα με το νέο νόμο (3754/09)

p> 

¶ρχισαν να φθάνουν στα Νοσοκομεία οι πρώτες Υπουργικές Αποφάσεις αναβαθμίσεων, τις οποίες υπογράφει με εντολή Υπουργού ο Γεν. Γραμματέας κ. Καλογερόπουλος.

 

Στη στήλη “Νομοθεσία” του Ygeianet έχουμε αναρτήσει τη σχετική απόφαση για το Νοσοκομείο Ρίο (κλικ εδώ). Σύμφωνα με πληροφορίες που μας έδωσαν από το Τμήμα Α΄ της Διευθυνσης ΝΠΔΔ του Υπουργείου έχουν υπογραφεί ανάλογες αποφάσεις για 35 περίπου Νοσοκομεία, εκρεμούν στην ΥΔΕ 15 και από την επόμενη εβδομάδα θα προωθηθούν και οι υπόλοιπες που εκκρεμούν για το Α΄ εξάμηνο.

                                             

                                      Δημήτρης Βαρνάβας