Εγκρίσεις προϋπολογισμών 2016 και εφημερίες

P class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Αναρτώνται τον τελευταίο καιρό στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ οι εγκρίσεις προϋπολογισμών Νοσοκομείων της χώρας και αναμένεται σύντομα ότι θα αναρτηθούν για όλα τα Νοσοκομεία της χώρας.


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Αυτό συνεπάγεται ότι τα Νοσοκομεία μπορούν να ενταλματοποιήσουν τις εφημερίες Δεκεμβρίου 2015, οι οποίες βρίσκονται στα ταμειακά διαθέσιμα και να προχωρήσουν στην καταβολή τους στους δικαιούχους.


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Σχετικά με τις εφημερίες του πρώτου τριμήνου 2016 είχαμε επικοινωνία με τη Διεύθυνση Οικονομικών του υπουργείου Υγείας και ενημερωθήκαμε πως μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο Μαρτίου θα εκταμιευτούν τα ποσά στους λογαριασμούς των Νοσοκομείων, οπότε μπορούν να προχωρήσουν σε εκκαθάριση εφημεριών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2016, ενώ εντός του Απριλίου θα προχωρήσουν σε εκκαθάριση των εφημεριών Μαρτίου.


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”> 


class=MsoNormal style=”TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 4pt” align=center>Συναδελφικά


class=MsoNormal style=”TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 4pt” align=center>Δημήτρης Βαρνάβας


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>