Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματέως Δημ. Εσόδων για την αποζημίωση Βιβλιοθήκης ως αφορολόγητης στις φετινές φορολογικές δηλώσεις