ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ. Υγείας σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τις Πριφέρειες στον ΠΙΣ και την ΕΟΟ για τις άδειες άσκησης επαγγέλματος και τις εξετάσεις ειδικότητας