Ειδικά μισθολόγια προς ενσωμάτωση στο νέο ενιαίο

Της Φωτεινη Καλλιρη

Την ενσωμάτωση των 15 ειδικών μισθολογίων (γιατροί του ΕΣΥ, δικαστικοί, διπλωματικοί, καθηγητές ΑΕΙ, ένστολοι κ. ά.) στο ενιαίο μισθολόγιο και των επιδομάτων, που λαμβάνουν περίπου 300.000 υπάλληλοι, στον κορμό του βασικού μισθού επεξεργάζεται ο υπουργός Εσωτερικών κ. Ιω. Ραγκούσης.

Επί της ουσίας, αυτό συνεπάγεται ότι εκτός από το ειδικό καθεστώς που ισχύει σε 15 επαγγελματικές κατηγορίες θα κοπούν και τα 17 ειδικά επιδόματα που υπάρχουν στα ειδικά μισθολόγια. Ετσι, όπως όλα δείχνουν, θα διατηρηθούν, εκτός από τα οικογενειακά, μόνο δύο επιδόματα: το επίδομα αντικειμένου εργασίας και το επίδομα θέσης ευθύνης.

Το πρώτο θα αφορά τις ειδικές συνθήκες εργασίας και θα έχει να κάνει με τις ιδιαιτερότητες της δουλειάς που θα έχει κάθε κατηγορία υπαλλήλων που εντασσόταν σε ειδικό μισθολόγιο (π. χ. επίδομα κινδύνου για στρατιωτικούς ή βιβλιοθήκης για τους γιατρούς ή ειδικών συνθηκών για δικαστικούς), ενώ το δεύτερο θα αφορά τα χρόνια προϋπηρεσίας του υπαλλήλου και την επιτελική θέση ευθύνης που κατέχει στην εργασία του. Τα κριτήρια αυτά θα προσδιορίζουν τις ειδικές μισθολογικές ρυθμίσεις που θα διέπουν τους κλάδους των γιατρών του ΕΣΥ, των δικαστικών, των μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, τους ερευνητές, τα μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ-ΤΕΙ, το προσωπικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, τους αρχιερείς και τους μουσικούς. Ωστόσο, δεν θα ισχύουν οι ρυθμίσεις αυτές για όλους ανεξαιρέτως τους υπαλλήλους. Για παράδειγμα, οι αμοιβές ενός οικονομολόγου που υπηρετεί στις Ενοπλες Δυνάμεις θα εξομοιωθούν με εκείνες που λαμβάνουν οι υπάλληλοι αντίστοιχων προσόντων σε άλλους φορείς του Δημοσίου. Αντίστοιχη πρόβλεψη θα υπάρχει για το σύνολο των διοικητικών υπαλλήλων που σήμερα εντάσσονται στα ειδικά μισθολόγια. Βασική αρχή του νέου μισθολογίου θα είναι η τήρηση της αρχής «ίση αμοιβή» για «δουλειά ίσης αξίας» με στόχο να αποτελέσει «κίνητρο και όχι αντικίνητρο» για τους δημοσίους υπαλλήλους.