ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ: Παίρνουμε ενεργά θέση απέναντι στις απειλές που εκτοξεύει η διοίκηση του Νοσοκομείου σε όποιον διεκδικεί.