Ειδική διαχείριση κλινών ΜΕΘ

Στη δημιουργία μιας ειδικής μονάδας που θα έχει αντικείμενο τη διαχείριση και τη λειτουργία των κλινών Εντατικής Θεραπείας των δημόσιων νοσοκομείων, προσανατολίζεται το υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με τα όσα είπε χθες ο υπουργός κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, η ειδική Μονάδα, θα διενεργεί τις προσλήψεις για τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), θα εξασφαλίζει τη λειτουργία του συνόλου των κλινών εντατικής και θα αναλάβει το σχεδιασμό για τη δημιουργία όσων επιπλέον κλινών χρειάζεται το ΕΣΥ. Παράλληλα, το υπουργείο έχει ζητήσει από την Επιτροπή Εντατικής Θεραπείας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, να υποβάλλει προτάσεις (η σχετική εισήγηση αναμένεται αρχές της επόμενης εβδομάδας) σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό της λειτουργίας των ΜΕΘ, με την εφαρμογή νέου οργανογράμματος, προσλήψεις και θέσπιση κινήτρων για το προσωπικό των Μονάδων Εντατικής.

Πρώτη προτεραιότητα παραμένει η λειτουργία των 150 «κλειστών» κλινών εντατικής. Ο κ. Αρβαμόπουλος επανέλαβε χθες ότι έως το τέλος του έτους θα έχουν τοποθετηθεί 1.000 νοσηλευτές μόνιμο προσωπικό στις Μονάδες Εντατικής για να λειτουργήσουν οι κλειστές κλίνες και να ενισχυθούν αυτές που ήδη λειτουργούν.