Ειδικότητες- εξειδικεύσεις

Πριν δύο μήνες  εστάλησαν  για δημοσίευση σε ΦΕΚ δύο Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούσαν:


1.- στη σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, τον καθορισμό χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας και


2.- στην ονομασία, το περιεχόμενο και τις προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας


Λόγω ελλείματος στη νομοθετική εξουσιοδότηση η δημοσίευση των δύο υπουργικών αποφάσεων πάγωσε. Σε πρόσφατο νομοσχέδιο, που ήδη ψηφίστηκε στη Βουλή στις 26 Ιουλίου, εντάχθηκε η απαραίτητη ρύθμιση (κλικ εδώ) και σύντομα θα σταλούν εκ νέου στο ΦΕΚ οι Υπουργικές Αποφάσεις.   


Οι συγκεκριμένες αποφάσεις προέκυψαν μετά από πολύμηνη διαβούλευση στο ΚΕΣΥ και εγκρίθηκαν με αποφάσεις της Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Μάλιστα πρόσφατα προστέθηκαν αποφάσεις για σύσταση και νέων ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων, όπως της Αθλιατρικής και της Γηριατρικής αντίστοιχα.
Η όλη διαδικασία αποτελεί το πρώτο βήμα στον εξορθολογισμό του άναρχου τοπίου των ιατρικών ειδικοτήτων 24 χρόνια μετά το Π.Δ 415/1994 κι ενώ έχουν συμβεί ριζικές αλλαγές στην ιατρική εκπαίδευση παγκοσμίως.


Σύντομα θα επακολουθήσουν επιπρόσθετα νομοθετήματα, προκειμένου η χώρα να αποκτήσει σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για την ιατρική εκπαίδευση και συνεχιζόμενη δια βίου εκπαίδευση των γιατρών.