Εισήχθη στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής το νομοσχέδιο Βορίδη

p style=”margin: 0cm 0cm 0pt”>Εισήχθη στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής το νομοσχέδιο Βορίδη με τίτλο «Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας»

Η έναρξη συζήτησης θα γίνει την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου

 

Για να δείτε το νομοσχέδιο στην ιστοσελίδα της Βουλής κάντε κλικ εδώ