Εισήγηση – σοκ για μειώσεις έως 40% στα επιδόματα του Δημοσίου

Την πρώτη πρόταση για τη διάρθρωση του νέου μισθολογίου κατέθεσε στην κυβέρνηση η Ενωση Αποφοίτων των Εθνικών Σχολών Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΝΑΠ), συμμετέχοντας στον δημόσιο διάλογο για το νέο σύστημα αμοιβών στο Δημόσιο.

Η μελέτη της ΕΝΑΠ κοινοποιήθηκε στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας στον πρωθυπουργό κ. Γ. Παπανδρέου, στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών και στον υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου. Η πρόταση που τιτλοφορείται «Για ένα νέο σύστημα αμοιβών – παρακίνησης στον δημόσιο τομέα» καταγράφει 2 σενάρια. Το σενάριο που προκρίνεται από την ΕΝΑΠ είναι πλήρως κοστολογημένο. Περιλαμβάνει συνοπτικά τις παρακάτω προτάσεις:

  • Κατάργηση των 13ου και 14ου μισθού και ενσωμάτωσή τους στις βασικές μηνιαίες αποδοχές. Ο μισθός του νεοεισερχόμενου υπαλλήλου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης θα διαμορφωθεί στα 970 ευρώ (μεικτά) από 711 που είναι σήμερα.
  • Ο καταληκτικός μισθός του υπαλλήλου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, αποφοίτου της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, με διδακτορικό, να διαμορφωθεί στα 3.056 ευρώ.
  • Μείωση των μισθολογικών κλιμακίων από 18 σε 10.
  • Την κατάταξη των υπαλλήλων από 4 κατηγορίες (ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ) που ισχύουν σήμερα, σε 10 (ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ, ΤΕ με μεταπτυχιακό, ΠΕ με μεταπτυχιακό, ΠΕ με διδακτορικό, ΠΕ ? απόφοιτος ΕΣΔΔΑ, ΠΕ – απόφοιτος ΕΣΔΔΑ με μεταπτυχιακό, ΠΕ – απόφοιτος ΕΣΔΔΑ με διδακτορικό).

Ουσιαστικά προτείνεται η διατήρηση των 4 κατηγοριών και η δημιουργία 6 υποκατηγοριών σύμφωνα με τα πρόσθετα προσόντα που θα διαθέτουν οι υπάλληλοι. Η πρόταση προβλέπει επίσης την πριμοδότηση της πείρας και των γνώσεων με τη θεσμοθέτηση 4 διαφορετικών ταχυτήτων μισθολογικής και ιεραρχικής εξέλιξης ανάλογα με τα προσόντα των υπαλλήλων. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που διαθέτουν μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους θα εξελίσσονται ταχύτερα από τους συναδέλφους τους που διαθέτουν λιγότερα προσόντα. Στη μελέτη προτείνεται η διατήρηση μόνο των κοινωνικών επιδομάτων μέχρι του ποσού των 350 ευρώ.

Το επίδομα θέσης προτείνεται να αποτελεί ποσοστό επί του βασικού μισθού που υπολογίζεται σε 10% για προϊσταμένους γραφείου (25 ευρώ), 15% για προϊσταμένους τμήματος (65 ευρώ), 35% για διευθυντές (130 ευρώ) και μπορεί να φτάσει μέχρι και το 55% για τους γενικούς διευθυντές.

Το κίνητρο απόδοσης θα αποδίδεται μόνο στους υπαλλήλους υπηρεσιών που εφαρμόζουν τον νόμο 3230/2004 για την «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους και μέτρηση αποδοτικότητας», οι οποίοι θα καταρτίζουν προϋπολογισμούς προγραμμάτων. Το κίνητρο απόδοσης δεν θα ξεπερνά το 10% των βασικών αποδοχών τους. Η ΕΝΑΠ εισηγείται τη διατήρηση των επιδομάτων που προβλέπονται από το κοινοτικό δίκαιο (π.χ. στους τελωνειακούς) και την επανεξέταση όλων των υπολοίπων με βάση την περιγραφή των θέσεων εργασίας.

Η εισήγηση της ΕΝΑΠ προβλέπει τη διατήρηση μόνο 5 από τα 23 ειδικά μισθολόγια (Δικαστικών λειτουργών, ιατρών, Στρατιωτικών και Σωμάτων Ασφαλείας, Καθηγητών ΑΕΙ – ΤΕΙ και διπλωματών) και την ενσωμάτωση των υπολοίπων στον βασικό κορμό του Ενιαίου Μισθολογίου.

ΝΙΚΟΣ Β. ΤΣΙΤΣΑΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Γ. Αλεξάκης Ωριμοι για ανασύνταξη

Η ΕΝΑΠ καταθέτει την πρώτη μελέτη εν όψει της μεταρρύθμισης της μισθολογικής πολιτικής. Πεποίθησή μας είναι ότι η Δημόσια Διοίκηση είναι ικανή, και πλέον ώριμη, να προτείνει η ίδια τη μεταρρύθμιση και ανασύνταξή της. Η θέσπιση και εφαρμογή ενός νέου μισθολογίου με ενιαίες αρχές αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας ορθολογικής διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού του κράτους. Χωρίς αυτό, δεν μπορούμε να μιλάμε για αναδιοργάνωση του Δημοσίου, για «επιτελικό κράτος». Η νομιμοποίηση του νέου συστήματος έγκειται στην αποκατάσταση του αισθήματος δικαιοσύνης και ίσης μεταχείρισης που σήμερα εκλείπει.

*O Γιάννης Αλεξάκης είναι Πρόεδρος Ενωσης Αποφοίτων Εθνικών Σχολών Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΝΑΠ)