Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την Ολοήμερη Λειτουργία Νοσοκομείων

p>Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για την Ολοήμερη Λειτουργία Νοσοκομείων. Η ΚΥΑ παρότι φέρει την ένδειξη “αναρτητέα στο διαδίκτυο” δεν έχει μέχρι στιγμής αναρτηθεί, πράγμα που μας ανάγκασε να σκανάρουμε το έντυπο κείμενο και να το αναρτήσουμε στη στήλη “Νομοθεσία” (κλικ εδώ).

                              Συναδελφικά

                        Δημήτρης Βαρνάβας