Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τις πρόσθετες εφημερίες

p>Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τις πρόσθετες εφημερίες (κλικ εδώ). Βάσει αυτής τα νοσοκομεία υποχρεούνται να προχωρήσουν άμεσα σε εκκαθάριση των προσθέτων εφημεριών που πραγματοποιήθηκαν από το Σεπτέμβριο και εντεύθεν.

Σχόλια και παρατηρήσεις θα αναρτήσουμε αύριο.

Συναδελφικά

Δημήτρης Βαρνάβας