Έκκληση για αποστολή στην ΟΕΝΓΕ του αριθμού και της σύστασης θέσεων που πρέπει να προκηρυχθούν το 2009

 

Αγαπητοί συνάδελφοι

Η επικείμενη ψήφιση του Νόμου που θα κατοχυρώνει την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας την οποία υπογράψαμε με τον Υπουργό Υγείας  πρέπει να μας βρεί έτοιμους για την προκήρυξη των 2000 νέων θέσεων γιατρών την οποία προβλέπει για το 2009.

Παρακαλούμε να στείλετε το συντομότερο δυνατόν την αναλυτική εικόνα για τις θέσεις γιατρών τις οποίες προβλέπει ο Οργανισμός του Νοσοκομείου σας ,τη σημερινή στελέχωση, τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί και βρίσκονται σε εκκρεμότητα, και τις συγκεκριμένες προτάσεις σας .

Παρακαλούμε να συνεργαστείτε με τα Επιστημονικά Συμβούλια για την ιεράρχηση των αναγκών σε ειδικευμένους και ειδικευόμενους γιατρούς  και να λάβετε υπόψη ότι επιδίωξή μας είναι να υπάρχει τέτοια σύνθεση στα Τμήματα του Νοσοκομείου και στα Κέντρα Υγείας ώστε να  ΜΗΝ  ΑΝΑΓΚΑΖΕΤΑΙ  κανείς γιατρός να πραγματοποιεί πάνω από  7 ενεργείς εφημερίες τον μήνα  ή  πάνω από  11 εφημερίες  παντός τύπου.

Το κείμενό σας να σταλεί στο  FAX  της  Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.  210-5234725  και στο  FAX   24310-36853.

Συναδελφικά

Παπαδόπουλος Σάκης

μέλος στην Επιτροπή Προτύπων Εφημέρευσης & Προσλήψεων