ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΙΝΑΠ / Κατανομή εδρών στο ΔΣ και αντιπρόσωποι που εκλέγονται για το συνέδριο της ΟΕΝΓΕ

Μέχρι τώρα έχει ολοκληρωθεί η συγκεντρωτική καταμέτρηση ψήφων και η διανομή των θέσεων για το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, όπου τα αποτελέσματα είναι:

ΔΗΚΝΙ: 5

ΔΗΠΑΚ: 4

ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ: 3

ΜΕΤΩΠΟ: 1

ΠΑΣΚ: 1

ΑΙΣ: 1

Επίσης έχει ολοκληρωθεί η συγκεντρωτική καταμέτρηση ψήφων για την εκλογή σύνεδρων για το συνέδριο της ΟΕΝΓΕ που είναι 112 και διαμοιράζονται ως εξής:

ΔΗΚΝΙ: 38

ΔΗΠΑΚ: 35

ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ: 19

ΜΕΤΩΠΟ: 10

ΠΑΣΚ: 6

ΑΙΚ: 2

ΑΙΣ: 2