Εκλογές στο Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Παπανικολάου

p>Στις εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ στο Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης τα αποτελέσματα είναι:

ΠΑΣΚΕ 250 ψήφοι Έδρες 4 (4)*

ΔΑΚΕ 90 ψήφοι Έδρα 1 (2)*

Αυτόνομη Παρέμβαση 67 έδρα 1 (0)*

ΠΑΜΕ 65 έδρα 1 (1)*

* Μέσα σε παρένθεση οι έδρες το 2007

Από τα αποτελέσματα προκύπτει μέίωση κατα μια έδρα της ΔΑΚΕ και άνοδος της Αυτόνομης Παρέμβασης η οποία όχι μόνο εκλέγει έδρα αλλά περνά και στην τρίτη θέση