Εκπτωση με αποδείξεις γιατρών και δικηγόρων

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνεται άρθρο με το οποίο αναγνωρίζεται η έκπτωση ολόκληρου του ποσού της δαπάνης που καταβάλλουν οι φορολογούμενοι σε γιατρούς για την ιατρική τους περίθαλψη και σε δικηγόρους για την παροχή νομικών υπηρεσιών. Αυτό ουσιαστικά μπορεί να επιφέρει μείωση του φόρου σε ποσοστό ως και 40% της συνολικής ετήσιας δαπάνης που καταβλήθηκε από τον φορολογούμενο. Οι διατάξεις του παραπάνω άρθρου έχουν εφαρμογή για δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά.