Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη της δαπάνης που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 88, 90 και 91 του ν. 4850/2021(Α’ 208) για το χρονικό διάστημα από 01-11-2021 έως 31-05-2022.

Τα άρθρα 88,89 και 90 του νόμου 4850/21 είναι τα παρακάτω: