Εκταμιεύτηκαν τα κονδύλια εφημεριών 1ου τριμήνου 2021

Με πολύ μεγάλη καθυστέρηση εκταμιεύτηκαν τα κονδύλια εφημεριών 1ου τριμήνου 2021 στα Νοσοκομεία.

Εντούτοις οι εφημερίες Ιανουαρίου δεν είναι δυνατόν να καταβληθούν στους γιατρούς στις 13 Μαρτίου, διότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής στους αντίστοιχους κωδικούς και στη συνέχεια να πιστωθούν τα χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Καλό είναι οι Ενώσεις γιατρών να παρακολουθήσουν το θέμα με τις οικονομικές υπηρεσίες των Νοσοκομείων, προκειμένου να μη σημειωθούν περαιτέρω καθυστερήσεις.

ΔΒ