Εκτροχιασμός ελλειμμάτων στα ασφαλιστικά ταμεία

Ενώ εντείνονται οι πιέσεις της Κομισιόν για νέα μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος με το πάγιο επιχείρημα της επιδείνωσης των ελλειμμάτων στα δημόσια οικονομικά, η οικονομική κρίση σε συνδυασμό με την αναποτελεσματικότητα των εισπρακτικών μηχανισμών μεγεθύνει την αδυναμία των ασφαλιστικών ταμείων να ανταποκριθούν ακόμα και στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις τους.

“Στο κόκκινο” βρίσκονται ήδη ο ΟΑΕΕ και το ΤΑΠΔΥ, καθώς και ο ΟΠΑΔ, την ώρα που η κυβέρνηση παρουσιάζει ως λύση είτε την άμεση αύξηση εισφορών (6% στον ΟΑΕΕ) είτε την έμμεση με παρακράτηση μισού μισθού για το ταμείο των δημοσίων υπαλλήλων.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση δεσμεύτηκε στον κοινοτικό επίτροπο Β. Σπίντλα ότι θα εφαρμόσει άμεσα την απόφαση του ΔΕΚ (Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών, την οποία θα επεξεργαστούν οι δύο ομάδες εργασίας που θα συσταθούν το επόμενο διάστημα τόσο στις Βρυξέλλες, όσο και στην Ελλάδα, ενώ ειδικότερα για τους κλάδους υγείας υπάρχει ενδεχόμενο νέας κυβερνητικής παρέμβασης με στόχο τον εξορθολογισμό των δαπανών.

Υπό κατάρρευση…

Την αιμορραγία στα έσοδα των Ασφαλιστικών Ταμείων, σε συνάρτηση με την εκτίναξη των δαπανών τους, ιδιαίτερα στους τομείς της Υγείας για φαρμακευτικές δαπάνες και εξαιτίας εσπευσμένων αποχωρήσεων, που τινάζουν στα ύψη τα ελλείμματα των περισσότερων και μεγαλύτερων Ταμείων, επισημαίνει σε επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε στην υπουργό Απασχόλησης ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παν. Λαφαζάνης.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι ορισμένα μεγάλα Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), ο Οργανισμός Περίθαλψης του Δημοσίου (ΟΠΑΔ), βρίσκονται σε τροχιά κατάρρευσης και αν δεν δοθεί άμεσα έκτακτη επιχορήγηση, που κυμαίνεται ανάμεσα στο 1-2 δισ. ευρώ, δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στο σύνολο των υποχρεώσεών τους προς τους ασφαλισμένους.

Στο φως έσοδα, δαπάνες, ελλείμματα

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αναφερόμενος στα οικονομικά των ταμείων ερωτά την υπουργό Απασχόλησης Φ. Πάλλη – Πετραλιά αν τα έσοδα και οι δαπάνες των Ασφαλιστικών Ταμείων γενικά και ειδικότερα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΟΑΕΕ, του ΤΠΔΥ, του ΟΠΑΔ, του ΟΓΑ και του κλάδου υγείας του ΟΓΑ, ακολουθούν τις αντίστοιχες προβλέψεις τόσο κατά το 2008 όσο και κατά τους πρώτους μήνες του 2009 και αν υπάρχει υστέρηση εσόδων των συγκεκριμένων ασφαλιστικών Ταμείων.

Επίσης ζητεί επιπλέον διευκρινίσεις για την υστέρηση των εσόδων, τις αιτίες που τις προκαλούν, αλλά και αν υπάρχει σχεδιασμός για αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών στα εν λόγω ταμεία.

Όσον αφορά τα ελλείμματα ερωτά ποια είναι η πορεία για τα συγκεκριμένα ταμεία, καθώς και ποια ποσά  της προβλεπόμενης κρατικής επιχορήγησης σε κάθε ασφαλιστικό οργανισμό, έχουν αποδοθεί έως σήμερα, καθώς και ποιες είναι οι αναθεωρημένες οικονομικές προβλέψεις για τους ως άνω ασφαλιστικούς οργανισμούς, ειδικότερα ως προς τα έσοδα, τις δαπάνες, την κρατική ενίσχυση, το έλλειμμα.

“Υπάρχει ή θα υπάρξει μέσα στο 2009 πρόβλημα ανταπόκρισης των προαναφερθέντων Ασφαλιστικών Οργανισμών στις συνολικές υποχρεώσεις τους; Ποια θα είναι η συνολική χρηματοδότηση του κράτους προς τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς; Θα υπάρξει πρόσθετη έκτακτη χρηματοδότηση και σε τι ύψος για ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΤΠΔΥ, ΟΠΑΔ και ΟΓΑ”, ερωτά ο Παν. Λαφαζάνης, ενώ καλεί την υπουργό Απασχόλησης να καταθέσει το συντομότερο δυνατό στη Βουλή:

* Τις σχετικές προβλέψεις και τα τελικά έσοδα από εισφορές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΤΠΔΥ, ΟΠΑΔ και ΟΓΑ για το έτος 2008 και τα αντίστοιχα μέχρι τώρα μεγέθη κατά μήνα για το 2009.

* Τις κρατικές επιχορηγήσεις που μέχρι τώρα έχουν εκταμιευτεί προς ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΤΠΔΥ, ΟΠΑΔ και ΟΓΑ και τις σχετικές προβλέψεις για το σύνολο της χρηματοδότησης τους το 2009 στον προϋπολογισμό και τις τυχόν αναθεωρήσεις τους.