Ελέγξτε την αποτελεσματικότητα του ΟΠΑΔ

Το θέμα της αποτελεσματικότητας του Οργανισμού Περίθαλψης και Ασφάλισης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) φέρνει στη Βουλή ο Μιχ. Παπαγιαννάκης, με ερώτησή του προς τον υπουργό Υγείας. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει στην ερωτήσή του τα εξής: “Με το Ν.2768/99 ιδρύθηκε ο ΟΠΑΔ με σκοπό την οργάνωση, παρακολούθηση και έλεγχο του συστήματος παροχής υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων. Επίσης, τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας τον έλεγχο της χρηματοδότησης, την ορθολογική αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων. Με το ΠΔ 52 (ΦΕΚ Α΄ 41) το Μάρτιο του 2001 έγινε εξειδίκευση των διατάξεων του νόμου και ο ΟΠΑΔ άρχισε να λειτουργεί το 2003. Το σύνολο των άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων του Δημοσίου ανέρχεται στους 1.350.000 ανθρώπους και το σύνολο των δαπανών νοσηλίων ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ ετησίως. Με βάση τους σκοπούς ίδρυσης του ΟΠΑΔ για παρακολούθηση και έλεγχο των δαπανών νοσηλίων και με δεδομένη τη λειτουργία του Οργανισμού για 4 έτη δεν έχουμε δει στοιχεία της αποτελεσματικότητάς τους”. Ο Μιχ. Παπαγιαννάκης ρωτάει τον Δημ. Αβραμόπουλο εάν υπάρχουν αποτελέσματα ελέγχων από το 2004 και μετά και, αν ναι, πόσο είναι το ποσό που τελικά εξοικονόμησε το ελληνικό δημόσιο, καθώς και εάν, στο πλαίσιο των ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί σε όλο αυτό το διάστημα, έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις ή παράνομες ενέργειες από γιατρούς ή φαρμακοποιούς και πώς έχουν αντιμετωπιστεί στη συνεργασία τους με το ελληνικό δημόσιο.