ΕΛΛΑΔΑ Πρώτη σε αριθμό γιατρών, 23η στην ποιότητα υπηρεσιών υγείας

Ένα από τα λιγότερο φιλικά προς τους ασθενείς συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη φαίνεται ότι διαθέτει η Ελλάδα. Μπορεί να κατέχει την πρωτιά σε αριθμό γιατρών σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ωστόσο υστερεί στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας.

 

Της Νικολέτας Μπούκα
bouka@makthes.gr

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι μεταξύ των 33 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα καταλαμβάνει μόλις την 23η θέση. Αντίθετα, τα πιο φιλικά προς τους ασθενείς συστήματα υγειονομικής περίθαλψης διαθέτουν οι Κάτω Χώρες, οι οποίες καταλαμβάνουν την πρώτη θέση για δεύτερη συνεχή χρονιά. Ακολουθούν η Δανία, η Ισλανδία και η Αυστρία.
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την ετήσια έρευνα του 2009 για τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσιάζονται στον Ευρωπαϊκό Πίνακα Κατάταξης Καταναλωτών Υπηρεσιών Υγείας (EHCI).
Όπως προκύπτει, το ελληνικό σύστημα περίθαλψης είναι “κολλημένο” στο παρελθόν, με αποτέλεσμα να ταλανίζεται από τη γραφειοκρατία και την έλλειψη διαφάνειας. Τα κυριότερα “αγκάθια” αφορούν τη μη δυνατότητα των ασθενών να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων και τη μη πρόσβασή τους στον ιατρικό τους φάκελο. Επίσης, απουσιάζουν τελείως οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι οποίες θα μπορούσαν να διευκολύνουν την πρόσβαση των ασθενών στο σύστημα υγείας. Συνεπώς, οι πολίτες δεν έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης στα αποτελέσματα των εργαστηριακών τους εξετάσεων, δεν μπορούν να ενημερώνονται on line για τις τιμές στα ιατρεία γιατρών και κλινικών και δεν έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Βελτιωμένη, ωστόσο, εμφανίζεται η εικόνα της χώρα μας στο ζήτημα του χρόνου αναμονής για θεραπεία και της άμεσης πρόσβασης σε ειδικό. Επίσης, αξιοσημείωτη είναι η καλυτέρευση στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως στη χαμηλή βρεφική θνησιμότητα, τον παιδικό εμβολιασμό και τη ρύθμιση του σακχάρου αίματος για διαβητικούς.

Τα κριτήρια αξιολόγησης

Ο Πίνακας Κατάταξης κατατάσσει 33 εθνικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης χωρών της Ευρώπης βασιζόμενος σε 38 δείκτες που καλύπτουν έξι τομείς καίριας σημασίας για τους ασθενείς: δικαιώματα και πληροφόρηση ασθενών, ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας, χρόνοι αναμονής για θεραπεία, αποτελέσματα θεραπευτικών αγωγών, εύρος και περιορισμοί των υπηρεσιών που παρέχονται και πρόσβαση σε φάρμακα. Ο πίνακας συντάσσεται με βάση επίσημα στατιστικά στοιχεία, δημοσκοπήσεις ασθενών και ανεξάρτητη έρευνα και λειτουργεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.