Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας / Ο Κούγιας προσβάλλει κατάφωρα όλους τους εντατικολόγους

Χθες συνάδελφός μας και μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας χαρακτηρίστηκε από συνήγορο υπεράσπισης στο πλαίσιο ακροαματικής διαδικασίας ως «διακινητής οργάνων προς μεταμόσχευση» σε χώρα του εξωτερικού.

Ο χαρακτηρισμός αυτός προσβάλλει κατάφωρα όλους τους Εντατικολόγους της χώρας αλλά και τον Ιερό Θεσμό της Δωρεάς Οργάνων. Το μέγιστο Δώρο Ζωής είναι η Δωρεά Οργάνων.

Θεωρούμε ότι η ιδέα της δωρεάς δέχεται μια ανοίκεια επίθεση με εντελώς αβάσιμα επιχειρήματα.

Η οικογένεια των Εντατικολόγων που καθημερινά προσπαθεί να προσφέρει ζωή, παραβλέποντας το προσωπικό κόστος, σήμερα θλίβεται από την επίθεση στο έργο του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού που εδώ και δεκαετίες προσπαθεί να βγάλει τη χώρα από το μεταμοσχευτικό τέλμα.

Διαρκής προσπάθεια των εργαζομένων στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας είναι να προσφέρουμε στους Έλληνες πολίτες το δώρο της μεταμόσχευσης, δηλαδή το ΔΩΡΟ ΖΩΗΣ.

Εκ μέρους των εντατικολογων όλης της χώρας η πρόεδρος της ΕΕΕΘ κ Μ. Θεοδωρακοπούλου.