Εμμένουμε στις αποφάσεις μας

h5>ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ν.Ι.Κ.

                                                              29-10-2008

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Εισαγγελία Πλ/δικών Κιλκίς.

2.Κο Νομάρχη Ν.Κιλίς.

3.Κο Δήμαρχο Κιλκίς.

4.Κο Διοικητή Γ.Ν.Ν.Κιλκίς.

5.Ε.Κ.Α.Β        Ν.Κιλκίς.

6. 4ηΥ.ΠΕ Μακεδονίας Θράκης.

7.ΣΟΤΥ  Θεσσαλονίκης.

8.Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης

9.Νοσοκομείο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης.

10.Νοσοκομείο ‘Παπαγεωργίου’ Θεσσαλονίκης.

11.Μ.Μ.Ε. Ν.Κιλκίς.

 

       Αρχικά έγινε ενημέρωση της συνέλευσης από την πρόεδρο της ένωσης, σχετικά με την συνάντηση της διαπραγματευτικής ομάδας με την ηγεσία του Υπουργείου, την πρόταση του Υπουργού και τις αποφάσεις του γενικού συμβουλίου στην συνεδρίαση της 22ας-10- 2008.

Το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι δεν αποδέχεται την πρόταση του υπουργείου, απαιτώντας μεγαλύτερες αυξήσεις, όλες επί του βασικού μισθού , προκειμένου να συνεχιστεί η διαπραγμάτευση. Επεσήμανε ότι οι εφημερίες πρέπει να αμείβονται ως υπερωρίες, ότι οι αναπληρωτές διευθυντές πρέπει να γίνουν διευθυντές χωρίς εξαιρέσεις, ότι τα ρεπό είναι απαραίτητα μετά από κάθε εικοσιτετράωρη συνεχόμενη εργασία και όχι μόνον μετά από εφημερία σε ημέρα αργίας, και ότι οι εφημερίες για κάθε γιατρό δεν πρέπει να υπερβαίνουν σε αριθμό τις επτά ανά μήνα.

Αναλυτικά:.

 

  • Οι  προσλήψεις πρέπει να γίνουν μέσα στο 2009, να αφορούν 2000 γιατρούς -κυρίως ειδικούς- στα τμήματα και στις περιοχές με τις μεγαλύτερες ελλείψεις. Γι αυτό, απαιτείται ταχύτατη προώθηση των κρίσεων των γιατρών ΕΣΥ με συγκρότηση Συμβουλίων κρίσης ανά νοσοκομείο.
  • · Όλες οι αυξήσεις που προτείνονται, με αρχικό ποσό για τους ειδικευόμενους       περισσότερο από 350 ευρώ καθαρά, πρέπει να αφορούν το βασικό μισθό
  • Στο 2009 κανείς γιατρός να μην εκτελεί πάνω από 7 εφημερίες (περαιτέρω πίεση για προσλήψεις). 
  • Όλοι οι αναπληρωτές διευθυντές,  πρέπει να εξισωθούν μισθολογικά με τους διευθυντές καθώς αποτελεί εμπαιγμό ο «τίτλος» του αναπληρωτή, όταν μάλιστα το πολυδιευθυντικό σύστημα ισχύει έτσι και αλλιώς σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Απαιτείται περαιτέρω μείωση της φορολόγησης των εφημεριών, ως αυτοτελώς φορολογούμενες. Απαιτούμε φυσικά αμοιβές υπερωριακής εργασίας για τις εφημερίες. 
  • Να εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2009 το ποσό για τις προσλήψεις και τις αυξήσεις του μισθολογίου. 
  • Να υπογραφεί ετήσια μόνο κλαδική συλλογική σύμβαση και να υπάρξει νέα διαπραγμάτευση τον Οκτώβριο του 2009. 
  •  Η διαπραγματευτική ομάδα θα εκτελεί τη διαπραγμάτευση με το υπουργείο και θα ενημερώνει τους γιατρούς. 

Όλα τα ανωτέρω ψηφίσθηκαν από τη Γενική Συνέλευση της ΕΝΙΝΚ, ομόφωνα.

Επιπλέον αποφασίστηκαν από την Γενική Συνέλευση της ΕΝΙΚ, τα  εξής:

1. Τα προγράμματα εφημέρευσης όλων των τμημάτων να έχουν καταληκτική ημερομηνία την 10 -11-2008, ανεξάρτητα αν για μερικούς συναδέλφους καταστρατηγείται ελαφρώς ο νόμος του σαρανταοχταώρου, κυρίως για να δοθεί το μήνυμα προς την ηγεσία του Υπουργείου, ότι οι γιατροί είναι αποφασισμένοι, αφ’ ενός  μεν να σταματήσουν τον εργασιακό μεσαίωνα, αφ’ ετέρου να συντονιστούν  σύμφωνα με τις αποφάσεις του γενικού συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ, που έδωσε εντολή να είναι καταληκτική ημερομηνία για τις εφημερίες, πανελλαδικά, η 10η Νοεμβρίου.

2. Να ενημερώσουμε την διοίκηση ότι το ίδρυμα πρέπει σταδιακά να εκκενωθεί από τους ασθενείς που νοσηλεύονται ήδη, να μην γίνονται εισαγωγές αρρώστων που χρήζουν νοσηλείας πέραν της 10-11-2008,  και να μην γίνονται χειρουργεία παρά μόνον τα απολύτως απαραίτητα και μόνον εφ’ όσον δεν θα παραμείνουν στο ίδρυμα πέραν της ημερομηνίας αυτής.

3. Σε συνεννόηση με το ΕΚΑΒ, που πρέπει να βρίσκεται σε ετοιμότητα μετά την 10η Νοεμβρίου, όλα τα άκρως επείγοντα περιστατικά θα πρέπει να διακομίζονται στις κλινικές της Θεσσαλονίκης, τις πανεπιστημιακές κυρίως, που θα λειτουργούν και μετά από τις 10-11-2008, ή να διοχετεύονται προς τον ιδιωτικό τομέα.

4. Η δημιουργία μιας ομάδας γιατρών από όλες τις ειδικότητες πρώτης γραμμής,  που θα προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στα έκτακτα περιστατικά τα οποία θα χρήζουν άμεσης ιατρικής περίθαλψης εντός του πρωινού ωραρίου της λειτουργίας του νοσοκομείου, μετά την 10η-11-2008.  Η ομάδα αυτή θα έχει την ευθύνη της διαχείρισης των διακομιδών των περιστατικών, που θα κρίνονται ότι χρήζουν νοσηλείας, μέσω των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, στην Θεσσαλονίκη, ως μη δυνάμενα να νοσηλευτούν στο νοσοκομείο μας, λόγω μη υπαρχόντων εφημερευόντων γιατρών πέραν της ημερομηνίας αυτής.  

 5.Να γίνει ενημέρωση της εισαγγελικής αρχής, της  διοίκησης, της νομαρχίας, του Δήμου, της ΔΥΠΕ, και των ΜΜΕ, με την οποία θα καθιστούμε σαφές, ότι τον Νοέμβριο ο δημόσιος χώρος της υγείας θα υπολειτουργεί και ότι την ευθύνη γι’ αυτό έχει αποκλειστικά και μόνο το Υπουργείο.

6.Ενημέρωση των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης για να είναι έτοιμα να υποδεχθούν τα περιστατικά μετά την 10-11-2008.

 7.Τέλος προτείνουμε να ενημερωθούν όλοι οι πολίτες της χώρας, για όλα αυτά, με μια μεγάλη συνέντευξη τύπου, από τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 5-11-2008, αφού πρώτα  συνεδριάσει  το Γενικό Συμβούλιο, για απολογισμό, τυχόν νεώτερες εξελίξεις και συγκερασμό των αποφάσεων από τις συνελεύσεις των Ενώσεων.

 Εκτιμάται πως το Υπουργείο είναι σε δύσκολη θέση.  Αυτό ενισχύει τις θέσεις μας και μας δίνει περιθώρια να πιέσουμε. Το Γενικό Συμβούλιο στις 22-10, αποφάσισε να ορίσει  την 10η Νοεμβρίου ως ημέρα που τα Νοσοκομεία όλης της χώρας θα σταματήσουν να λειτουργούν, αν μέχρι τότε δεν καταλήξουμε σε συλλογικές συμβάσεις. Το επόμενο Γενικό Συμβούλιο στις 5-11, θα κάνει συγκερασμό των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων των ενώσεων όλης της χώρας. και  θα επικυρώσει τις προσπάθειές μας να δικαιωθούμε. Είναι σημαντικό να συμμορφωθούμε όλοι μας με αυτές τις αποφάσεις. Από εμάς αποκλειστικά εξαρτάται η επιτυχία του αγώνα μας. Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους μας ότι εμείς φέρουμε αποκλειστικά την ευθύνη για την βελτίωση η μη, του εργασιακού  μέλλοντός μας, και κατ’ επέκταση της αναβάθμισης του Ε.Σ.Υ.

 

     ΗΠρόεδρος                        Ο Γραμματέας

 

 Διαλεκτή Ζωτάκη           Στέφανος Παραστατίδης