Εμβόλια κατά της γρίπης για όλους

Ενίσχυση των νοσοκομείων και των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας με κλίνες προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΜΠΙΤΣΙΚΑ, ΙΩΑΝΝΑΣΟΥΦΛΕΡΗ

Aμεσος εμβολιασμός του πληθυσμού, οργάνωση του συστήματος Υγείας με την ενίσχυση των νοσοκομείων και των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας σε κλίνες και ενημέρωση των πολιτών είναι το τρίπτυχο στο οποίο βασίζεται το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της πανδημίας γρίπης. Τον προαιρετικό εμβολιασμό όλων όσοι ζουν στη χώρα μας (περιλαμβανομένων και των μεταναστών), και όχι μόνο των ευπαθών ομάδων πληθυσμού- στις οποίες πάντως θα δοθεί υψηλή προτεραιότητα μαζί με τους μαθητές, το υγειονομικό προσωπικό και τους εργαζόμενους στους νευραλγικούς τομείς του δημόσιου τομέα- αποφάσισε η κυβέρνηση. Μάλιστα προβλέπεται η ίδρυση ειδικών κέντρων εμβολιασμού για τη γρίπη (ΚΕΓ), σε χώρους όπως σχολεία, κέντρα Υγείας, δημοτικά ιατρεία, ιατρεία ΙΚΑ και υγειονομικούς σταθμούς. Μετά το τέλος της χθεσινής συνεδρίασης της Διυπουργικής Επιτροπής, η οποία ενέκρινε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη νέα γρίπη, υπό τον πρωθυπουργό κ. Κ. Καραμανλή, ο υπουργός Υγείας κ. Δ. Αβραμόπουλος τόνισε ότι η Ελλάδα θα είναι από τις πρώτες χώρες που θα λάβουν το πανδημικό εμβόλιο το οποίο θα χορηγηθεί ύστερα από την έγκριση των αρμόδιων Αρχών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά της νέας γρίπης δόθηκε χθες σε όλη την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία της χώρας.

Η επιπρόσθετη δαπάνη για το σύστημα Υγείας στο ενδεχόμενο σενάριο μιας πανδημίας γρίπης στο 40% του πληθυσμού εκτιμάται περίπου στα 200 εκατ. ευρώ, ενώ η απώλεια παραγωγικότητας για την οικονομία περίπου στα 3 δισ. ευρώ. Καθολικός εμβολιασμός του συνόλου του ελληνικού πληθυσμού, που θα μπορούσε να στοιχίσει ως και 150 εκατ. ευρώ, θα είχε ως αποτέλεσμα να αποτρέψει τη νοσηρότητα στο 60%80% του πληθυσμού, και κατά συνέπεια να αποτρέψει μεγάλο μέρος των παραπάνω δαπανών και της απώλειας παραγωγικότητας. Ο αριθμός των απαιτούμενων κλινών νοσηλείας που θα απαιτηθεί σε περίπτωση έξαρσης της νέας γρίπης μπορεί να είναι πολύ μεγάλος. Και αυτό γιατί αν και ο σχεδιασμός αντιμετώπισης μιας πανδημίας γρίπης γίνεται συνήθως με βάση την πιθανότητα να νοσήσει το 25% του γενικού πληθυσμού, ο δείκτης προσβολής μπορεί να είναι της τάξεως του 50%, αναλόγως του χρόνου που θα απαιτηθεί για την ανάπτυξη, δοκιμή, διάθεση και χορήγηση του εμβολίου για το νέο στέλεχος στον γενικό πληθυσμό. Επιπλέον, ακόμη και στην περίπτωση που θα υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο κατά του νέου στελέχους, θα απαιτηθούν δύο δόσεις ανά άτομο για να υπάρξει επαρκής ανοσολογική απάντηση, η οποία θα επιτευχθεί σε 6 εβδομάδες μετά την πρώτη δόση. Το εμβόλιο έχει αποτελεσματικότητα 70%-90%, επομένως ένα ποσοστό εμβολιασθέντων δεν θα ανταποκριθεί ανοσολογικά.

Ε τσι στο Εθνικό Σχέδιο η αύξηση των διαθέσιμων κλινών προβλέπεται να εξασφαλιστεί με τους εξής τρόπους: * Μείωση των τακτικών και μη επειγόντων εισαγωγών.

* Διάθεση κενών κλινών ιδιωτικών νοσοκομείων σε ασθενείς δημόσιων νοσοκομείων.

* Μείωση των τακτικών εισαγωγών στα ιδιωτικά νοσοκομεία.

* Χρησιμοποίηση των κλινών των στρατιωτικών νοσοκομείων και των μονάδων αποκατάστασης.

* Μετατροπή ξενοδοχείων σε θεραπευτήρια.

Αντίστοιχη πρόβλεψη πρέπει να υπάρξει και για τις κλίνες στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Αν χρειαστεί, για την ενίσχυση σε προσωπικό θα επιστρατευθούν ακόμη και φοιτητές ιατρικών σχολών, φοιτητές νοσηλευτικής δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μαζί με ιδιώτες γιατρούς και άλλους επαγγελματίες Υγείας (φαρμακοποιοί, φυσιοθεραπευτές κ.ά.). Στη μάχη θα ριχτούν και εθελοντές μη κυβερνητικών οργανώσεων σε υποστηρικτικές μη ιατρικές υπηρεσίες, όπως το σερβίρισμα, η παρασκευή γευμάτων κτλ.

Με στόχο την αποσυμφόρηση των νοσοκομείων και την προσέλευση εκεί μόνο των σοβαρών περιστατικών διαμορφώνεται ένα δίκτυο για τον πρωτοβάθμιο έλεγχο ασθενών με ήπια συμπτώματα γρίπης. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι κάθε περιοχής εκτός από το πρόγραμμα Εφημερευόντων Ιατρών προτείνεται να καταρτίζουν επιπλέον καταλόγους εφημερευόντων γιατρών για τη νέα γρίπη, οι οποίοι θα αποτελούν το Δίκτυο Μed Flu. Οι ειδικότητες των εφημερευόντων για τη νέα γρίπη γιατρών θα είναι Παθολόγοι, Παιδίατροι, Πνευμονολόγοι και Γενικής Ιατρικής, Καρδιολόγοι, ενώ οι εφημερίες θα δημοσιεύονται στον ημερήσιο Τύπο. Ταυτόχρονα περιστατικά ύποπτα για τον ιό Η1Ν1 θα εξετάζονται και από γιατρούς των παραπάνω ειδικοτήτων που υπηρετούν στα Πολυιατρεία του ΙΚΑ και όπου υπάρχουν Σταθμοί Α΄ Βοηθειών του ΙΚΑ, καθώς και σε φορείς παροχής Υγείας Οργανισμών (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου).

Το Εθνικό Σχέδιο για τη νέα γρίπη φέρνει πέντε καινούργια στοιχεία σε σχέση με τα άλλα σχέδια αντιμετώπισης κρίσης με επίκεντρο τη δημόσια υγεία. Περιλαμβάνει τη στρατηγική για τον εμβολιασμό, σχέδιο διατομεακής συνεργασίας και Διυπουργικό Συντονισμό, σχέδιο για τις επιχειρήσεις ώστε να αντιμετωπίσουν την πανδημία, σχέδιο για την επικοινωνιακή διαχείριση της κρίσης και προβλέψεις για τις επιπτώσεις στην οικονομία. Μεταξύ των πολλών προβλημάτων και των αρνητικών συνεπειών που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις σε περίπτωση πανδημίας είναι τα υψηλά ποσοστά των απουσιών των εργαζομένων λόγω ασθένειας, η διαταραχή στο σύστημα προμηθειών αγαθών, η διατάραξη των επαγγελματικών ταξιδιών, οι κίνδυνοι από τη διασπορά της νόσου στον χώρο εργασίας, πιθανόν η πτώση της ζήτησης σε αγαθά και υπηρεσίες, καθώς και η μειωμένη ζήτηση σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και προβλήματα ασφαλιστικών και νομικών θεμάτων, π.χ., αποζημιώσεις του προσωπικού, αποζημιώσεις τρίτων προσώπων κ.ά. Οι συνέπειες μπορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρές για τη λειτουργία των εταιρειών αν δεν έχει υπάρξει προγραμματισμός για την αντιμετώπιση μιας πανδημίας.

Στο σχέδιο για τις εταιρείες και τις επιχειρήσεις σημειώνεται ότι πρέπει να καταγραφούν τα βασικά τμήματα που απαιτούνται για να λειτουργήσει επαρκώς μια μεγάλη επιχείρηση κατά τη διάρκεια του δεύτερου πανδημικού κύματος (υπολογίζεται ότι το δεύτερο κύμα της πανδημίας θα διαρκέσει περίπου 6-8 βδομάδες, και θα προσβληθεί περίπου το 30% του πληθυσμού). Θεωρείται αναγκαίο να οριστεί Υπεύθυνος Διαχείρισης Κρίσεων, ο οποίος θα συντονίζει το συντονιστικό κέντρο που θα δημιουργηθεί. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπάρξει χειρισμός ώστε, όπου αυτό είναι εφικτό, να γίνεται μέσω επικοινωνιών σε άλλους χώρους (όχι συγχρωτισμός) οι επικοινωνίες με προμηθευτές κ.ά. ή να προχωρήσουν οι διαδικασίες μέσω τηλεργασίας κ.ά. Επιχειρησιακά υπάρχει και το σχέδιο «Αρτεμις» το οποίο είναι υπό την εποπτεία του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) και είναι απόρρητο. Σε αυτό περιλαμβάνονται συγκεκριμένες δράσεις για κρίσιμους εθνικούς τομείς.