Εν μέσω πανδημίας μειώνουν κατά 600.000 € τα κονδύλια εφημεριών για τα Νοσοκομεία της 1ης ΥΠΕ

Με μια παντελώς ακατανόητη απόφαση που υπογράφει η κ. Μίνα Γκάγκα, το υπουργείο Υγείας μειώνει εν μέσω πανδημίας τα κονδύλια εφημεριών για τα Νοσοκομεία της 1ης ΥΠΕ.

Αυτό προκύπτει με ρητό τρόπο από την Υπουργική Απόφαση που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναφέρει:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.73870/24.12.2020 Απόφαση «Έγκριση κατανομής εφημεριών Ιατρικού προσωπικού έτους 2021» (Β΄5880), ως προς την πίστωση της κατανομής εφημεριών ιατρικού προσωπικού για το έτος 2021, ως ακολούθως

Α) Μειώνουμε την πίστωση της κατανομής εφημεριών ιατρών και οδοντιάτρων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων κατά 600.000,00 € (για την 1η Υ. Πε.)

Δείτε το πλήρες κείμενο της Υπουργικής Απόφασης:

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 30