Εναρξη επίσχεσης από 29/5-προγράμματα για 10 μέρες

p>ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

1.Τη Δευτέρα 26/05/08 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τις Διοικήσεις των δύο νοσοκομείων & με βουλευτές του νομού.

Έγινε αποδεκτό από όλους ότι είναι απολύτως δικαιολογημένες οι κινητοποιήσεις για την διεκδίκηση των δεδουλευμένων χωρίς όμως να υπάρξει καμιά δέσμευση για την πληρωμή τους.

2. Η Γ.Σ  που έγινε στο ΠΑΓΝΗ στις 27/05/08 αποφάσισε την έναρξη επίσχεσης εργασίας από τα τακτικά ιατρεία & χειρουργεία στις 29/05/08 καθώς & την κατάθεση προγραμμάτων εφημεριών Ιουνίου μόνο για τις πρώτες 10 ημέρες συντασσόμενη με την απόφαση της ΓΣ του Βενιζέλειου στις 23/05/08.

3. Αναφορικά με το έγγραφο  της Διοίκησης σχετικά με τη μη νομιμότητα του δικαιώματος επίσχεσης των δημοσίων υπαλλήλων έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής : α) σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδας « όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου»  β)  πουθενά δεν αναφέρεται ρητά ότι απαγορεύεται η επίσχεση εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων γ) η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που επικαλείται αφορά περίπτωση αυθαίρετης & αδικαιολόγητης απουσίας υπαλλήλου για χρονικό διάστημα ενός έτους από την εργασία του & ελήφθη το 1990 με βάση το προηγούμενο σύνταγμα & δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, χωρίς να γίνεται η παραμικρή νομική ανάλυση!! Η παραπάνω περίπτωση δεν έχει καμιά σχέση με τις κινητοποιήσεις μας που αφορούν την μη καταβολή δεδουλευμένων & εντεταλμένων εφημεριών. δ) Αντιθέτως  πρόσφατη απόφαση του Πρωτοδικείου Χανίων ( 25/08/05) απορρίπτει την προσφυγή της Διοίκησης του νοσοκομείου να κηρυχτεί παράνομη & καταχρηστική  η επίσχεση των γιατρών που έγινε για μη καταβολή δεδουλευμένων εφημεριών ε) Κατά την προηγούμενη ,μεγάλης χρονικής διάρκειας, επίσχεση στα περισσότερα νοσοκομεία της χώρας καμιά διοίκηση δεν τόλμησε να προχωρήσει σε διώξεις κατά των γιατρών. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ακόμα & το ίδιο το Υπουργείο δεν τόλμησε να χαρακτηρίσει την επίσχεση εργασίας με τρόπο σαφή & κατηγορηματικό ως παράνομη ( έγγραφο του ΓΓ του Υπουργείου 19/03/08 ) .

4. Σχετικά με την απόφαση της Ιατρικής Υπηρεσίας που αναθέτει τη διευθέτηση του θέματος των χειρ/γείων στον Διευθυντή του Χειρ. Τομέα θεωρούμε ότι για το ρόλο αυτό αρμόδια είναι η επιτροπή χειρ/γείου .

5. Η Ένωση σέβεται την απόφαση της τελευταίας ΓΣ των ειδικευόμενων του νοσοκομείου.

 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΔΙΕΚΔΙΚΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ & ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ & ΧΩΡΙΣ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ