Εναρξη επίσχεσης εργασίας

p>Η Γενική Συνέλευση των Νοσοκομειακών Ιατρών, που συνήλθε την 25η-2-2010, με δεδομένη την μη καταβολή των δεδουλευμένων εφημεριών, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου, αναδρομικών 2009, Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου 2010  απεφάσισε, να ακολουθήσουμε δρόμους ρήξης, που, χωρίς να είναι επιλογή μας, είναι απαραίτητοι για την επιβίωσή μας.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι ιατροί, δηλώνοντας ότι εξαντλήθηκαν τα όρια υπομονής και καλής πίστης, αποφάσισαν:

 

Επίσχεση εργασίας, μέχρι της καταβολής των δεδουλευμένων εφημεριών, Νοεμβρίου ,Δεκεμβρίου, αναδρομικών 2009, Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2010.

Την ενημέρωση της διοίκησης του Νοσοκομείου και του Κοινού

 

 

                                          Για την Γενική Συνέλευση Ιατρών

 

                                                 Η πρόεδρος της Ε.Ι.Ν.Ν.ΕΥΒ.

                 

                                              Ο γραμματέας της Ε.Ι.Ν.Ν.ΕΥΒ.