Εναρξη επίσχεσης εργασίας

p>ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – Κ.Υ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Ε.Ι.Ν.Κ.Υ.Μ.)

 

Οι γιατροί μέλη της Ε.Ι.Ν.Κ.Υ.Μ., σε έκτακτη γενική συνέλευση στο Νοσοκομείο Βόλου, αφού ενημερώθηκαν για τα τρέχοντα προβλήματα που δημιουργούν στη λειτουργία του ΕΣΥ οι καθυστερήσεις στην πληρωμή  των εφημεριών, όπως επίσης και η μειωμένη κατά 30% χρηματοδότηση των εφημεριών του έτους 2010, αποφάσισαν ομόφωνα τα παρακάτω.

 

1. Από ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 κατέρχονται σε επίσχεση πρωινής εργασίας μέχρι πλήρους αποπληρωμής των εφημεριών που πραγματοποίησαν τον Δεκέμβριο 2009 και Ιανουάριο 2010.

Κατά τη διάρκεια της επίσχεσης εργασίας το Νοσοκομείο Βόλου, όπως επίσης και τα Κ.Υ. της Μαγνησίας, θα δέχονται μόνον τα έκτακτα περιστατικά. Θα υπάρχει ιδιαίτερη πρόβλεψη για την ασφαλή λειτουργία τμημάτων και ειδικών μονάδων  (όπως Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού κ.ά.), όπως επίσης και του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών. Αντίθετα, οι προγραμματισμένες εξετάσεις στα Εξωτερικά ιατρεία, εργαστηριακές εξετάσεις και προγραμματισμένα χειρουργεία χρόνιων περιστατικών θα αναβάλονται.

 

2. Για τον τρέχοντα μήνα Μάρτιο, οι γιατροί θα εκτελέσουν πλήρες πρόγραμμα εφημεριών, βασισμένο στον μέχρι σήμερα τρόπο εφημέρευσης των Κλινικών, τμημάτων, εργαστηρίων και Κ.Υ. Είναι δεδομένο ότι πολλές από αυτές τις εφημερίες δεν θα πληρωθούν με βάση το μειωμένο κονδύλιο, αλλά η πραγματοποίησή τους θα είναι ακόμη μια ένδειξη καλής θέλησης προς τους αρμόδιους  στα υπουργεία υγείας και οικονομικών.  Με τον τρόπο αυτό θα τους  δώσουμε μια επιπλέον δυνατότητα να αντιληφθούν το μέγεθος του προβλήματος που δημιουργούν με τις αποφάσεις τους στη λειτουργία του ΕΣΥ, ιδιαίτερα στην περιφέρεια που δεν διαθέτει την πολυτέλεια υποδομών και προσωπικού που έχουν μεγάλα τριτοβάθμια νοσοκομεία του κέντρου.

 

3. Αναμένοντας την έμπρακτη απόδειξη της πολιτείας ότι ο τομέας υγείας δεν θα θιγεί από τις περικοπές δαπανών που γίνονται, ζητάμε την κατανόηση της κοινωνίας της Μαγνησίας για την πιθανή ταλαιπωρία κατά τη διάρκεια της επίσχεσης εργασίας.

                                                                              Βόλος 16/3/2010

 

                             Ο      ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

           ΜΟΣΧΟΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                    ΚΡΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ