Έναρξη προγράμματος εμβολιασμού

16 Νοεμβρίου 2009

`ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ`ΤΟΠΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

`Έναρξη εμβολιασμού για το προσωπικό νοσοκομείων (ΕΣΥ, πανεπιστημιακών), ΙΚΑ, στρατιωτικών νοσοκομείων, ιδιωτικών κλινικών, προσωπικού ΕΚΑΒ, ιδιωτών ιατρών, προσωπικού ΕΚΕΠΥ και ΚΕΕΛΠΝΟ`- Νοσοκομεία – ΕΚΑΒ

Έναρξη εμβολιασμού κατά προτεραιότητα ειδικών ομάδων πληθυσμού

 

23 Νοεμβρίου 2009

`ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ`ΤΟΠΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

`- ¶τομα υψηλού κινδύνου`- Νοσοκομεία (μόνο για ειδικές ομάδες με χρόνια νοσήματα που παρακολουθούνται στα νοσοκομεία και για τους αιμοδότες)

`- Αιμοδότες` Κέντρα Υγείας

`- ¶τομα που φροντίζουν βρέφη μικρότερα των έξι μηνών`- Εμβολιαστικά Κέντρα σε νομαρχιακό και δημοτικό επίπεδο

 

 

1 Δεκεμβρίου 2009

ΕΝΑΡΞΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΥΓΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

`ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ`ΤΟΠΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

`Υγιή άτομα 18-49 ετών`- Κέντρα Υγείας

`Υπηρεσίες απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του κράτους`Εμβολιαστικά Κέντρα ΙΚΑ

“- Εμβολιαστικά Κέντρα σε νομαρχιακό και δημοτικό επίπεδο

“- Νοσοκομεία (μόνο για ειδικές ομάδες με χρόνια νοσήματα που παρακολουθούνται στα νοσοκομεία)

Έναρξη εμβολιασμού υπολοίπων ηλικιακών ομάδων κατά προτεραιότητα

 

7 Δεκεμβρίου 2009 έως την ολοκλήρωση του προγράμματος εμβολιασμού

`ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ`ΤΟΠΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

`- Υγιή παιδιά και έφηβοι 4-17 ετών`- Κέντρα Υγείας

`- Υγιή άτομα 50-65 ετών`- Εμβολιαστικά Κέντρα ΙΚΑ

`Υγιή άτομα άνω των 65 ετών`- Εμβολιαστικά Κέντρα σε Νομαρχιακό και Δημοτικό επίπεδο

“- Νοσοκομεία (μόνο για ειδικές ομάδες με χρόνια νοσήματα που παρακολουθούνται στα νοσοκομεία)